Pomoć u kući tokom septembra opština Mali Zvornik obezbedila za 29 starih lica i invalida

Usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“ za starija lica i odrasle osobe sa invaliditetom na području opštine Mali Zvornik lokalna samouprava u septembru tekuće godine obezbedila je za 29 lica, između 65 i 85 godina života.
„Pružanje ove usluge za 28 korisnika u selima i 1 korisnika u urbanom delu opštine realizovano je u saradnji sa Domom za smeštaj odraslih i starih lica „Carski konak“ iz Tršića i biće nastavljeno i ubuduće“, rekao je predsednik opštine, Zoran Jevtić.
Usluge koje obuhvata program podrške starim licima jesu pomoć u obezbeđivanju hrane, nabavka namirnica, priprema lakih obroka, održavanje higijene posuđa, pomoć u održavanju higijene odeće, posteljine, stana, nabavka lekova, odvođenje lekaru i slično.
U izveštaju pomenute ustanove o realizaciji usluge „Pomoć u kući“ u opštini Mali Zvornik, navedeno je da je pomoć pružena za 19 korisnika koji žive sami u staračkom domaćinstvu i 10 korisnika u dvočlanom domaćinstvu, u kojem žive zajedno sa supružnicima.
Zdravstveni status korisnika je različit.
Veći deo njih ima hronična oboljenja karakteristična za njihovu životnu dob.
Potpuno pokretno je 18 korisnika, otežano i trajno ograničeno u kretanju je 8, dok su 3 korisnika trajno nepokretna.
Među korisnicima su 2 invalidna lica, čiji invaliditet se ogleda u oštećenju ili gubitku slušne funkcije.
Tokom meseca septembra izvršeno je 220 poseta korisnika.
Angažovane su 4 gerontodomaćice koje su uspešno pružile sve potrebne usluge i pomoć svim korisnicima.
Od ukupnog broja korisnika, za njih 5 usluga „Pomoć u kući“ pružana je jednom nedeljno, za 17 korisnika dva puta nedeljno i za 7 korisnika tri puta nedeljno, navedeno je u izveštaju.
Prilikom pružanja usluga, preduzimane su i primenjivane sve propisane mere radi zaštite od zarazne bolesti Kovid – 19.
Ljiljana Ristanović

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas