Informacija sa zasedanja Gradskog veća u Loznici od 25. maja 2023. godine

Na zasedanju Gradskog veća u Loznici kojim je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović na razmatranju je bila Odluka o završnom računu budžeta grada za proteklu, 2022. godinu. Prema izveštaju Eksterne revizorske agencije finansijski izveštaji po svim značajno materijalnim pitanjima prikazuju ispravno, zakonito i objektivno finansijsko stanje grada Loznice za celu proteklu godinu. To se odnosi na sve tokove izvršenja budžeta i poslovanja, uravnoteženost polova svih budžetskih korisnika sa ocenom o pozitivnim rezultatima koji su prikazani i vidljivi prema međunarodnim standardima i metodologiji koja se koristi za izradu završnih računa.

U protekloj godini ostvareni su tekući prihodi od 2 milijarde 787 miliona dinara što je u poređenju sa 2021. godinom povećanje za 291 a kroz ukupne prihode za još 59 miliona dinara. Svim budžetskim korisnicima su blagovremeno namirene obaveze tako da se Loznica, po već prepoznatljivo domaćinskom odnosu planiranja i korišćenja budžetskih sredstava nalazi na lestvici gradova sa izuetno dobrom praksom.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti u javnim preduzećima za prvo tromesečje ove godine. Uz zaključak da rukovodstva dva preduzeća Toplana i Naš dom, gde je otežana likvidnost, pripreme plan mera za iznalaženje rešenja i snanjenje gubitaka. Data je saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja Komunalnog javnog preduzeća Naš dom.

Na razmatranju je bila i Odluka o godišnjem programu mera zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu. Prihvaćeni su preliminarni projekti za sufinansiranje iz budžeta u ovoj godini za udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, programa u oblasti kulture, crkava, verskih zajednica i sportskih organizacija na teritiriji grada Loznice.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas