Šta treba da znate pre podizanja stambenog kredita?

Da li ste odlučili da rešite stambeno pitanje?

Iako se za podizanje kredita uglavnom vezuju reči “dužničko ropstvo”, bankarski zajam je u većini slučajeva jedini način da više ne živite kao podstanar i plaćate beskonačne kirije vlasniku stana. 

Kupovina kuće ili stana je složen i komplikovan proces. Od prvog odlaska u banku do dobijanja ključa u ruke može da prođe i nekoliko meseci. Bićete zatrpani papirologijom, a mnoge stavke u ugovoru i ekonomski izrazi koje ćete čuti mogu da zbune i diplomirane ekonomiste.

Zato smo u nastavku teksta pripremili kratak vodič za podizanje stambenog kredita, a navešćemo ono što treba da znate pre nego što prvi put odete u banku kako biste lakše prošli kroz čitav postupak. 

Obiđite sve banke u potrazi za najpovoljnijim uslovima

U Srbiji ima 26 banaka, a stambeni krediti koji su najpovoljniji mogu biti u bilo kojoj od njih, zato – istražujte. Nemojte se zaleteti da uzmete kredit u prvoj banci samo zato što poznajete nekoga ko tamo radi, ili vam oni tvrde kako su najbolji.

Kupovina stana ili kuće je verovatno najveća kupovina koju ćete u životu obaviti, stoga nije preporučljivo da uzmete zajam u prvoj banci jer, za razliku od kupovine garderobe ili omiljenog automobila, nije moguće tako lako zameniti nekretninu.

Iako se možda čini da banke jedva čekaju da daju nekome novac pod kamatu, procedura je prilično rigorozna i postoje različiti uslove koje morate ispunjavati da biste aplicirali za zajam. 

Pošto su krediti tražena roba, mnoge banke se takmiče u tome da olakšaju podizanje kredita, međutim i to može biti “mač sa dve oštrice” jer smo svedoci da banke često nestaju, ili menjaju ime usled različitih malverzacija.

S obzirom da uzimate kredit na najmanje 20 godina, a verovatno i do 40 godina, potrebno je pronaći banku koja se čini kao siguran i pouzdan partner na dugoročnom planu

Promenom naziva banke, stapanje u banke u drugu kao i promena top menadžmenta može direktno da utiče i na celokupno poslovanje banke, pa samim tim i na uslove otplate vašeg kredita.

Upoznajte se sa ekonomskim izrazima pre odlaska u banku

Efektivna kamatna stopa, nominalna kamatna stopa, kreditna sposobnost, anuitet, grejs period…

U toku razgovora sa kreditnim savetnikom često ćete čuti ove izraze, pa će vaš odgovor biti zbunjeno klimanje glavom. Zato ćemo se sada upoznati sa njima, šta oni tačno znače i koliko su bitni za vas kako bi čitav proces tekao mnogo lakše.

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je, ukratko rečeno, vaša mogućnost da otplaćujete kredit. Banka je u obavezi da proceni da li već otplaćujete neki kredit, koliko je vaše zaduženje na kreditnoj kartici, koliki vam je dozvoljeni minus, kolika vam je plata, da li redovno ispunjavate vaše obaveze i tako dalje. 

Banka će vašu kreditnu sposobnost proceniti na osnovu dokumenata koje će od vas tražiti na uvid, uvidom u podatke koje sama banka ima kao i na osnovu izveštaja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije.

Dakle, nemoguće je prevariti banku da nemate dugovanja ili da vam je plata veća nego što jeste. To su prvi uslovi koje morate ispuniti da bi se proces podizanja stambenog kredita uopšte nastavio. 

Šta je nominalna i efektivna kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa je procenat koji predstavlja cenu kredita, odnosno koliko morate platiti uslugu pozajmice. Ona zavisi od vrste kredita, visine kredita, roka otplate i mnogih drugih faktora.

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa je stvarna cena kredita i to je marketinški trik kojim banke često privlače klijente. 

Efektivna kamatna stopa će vam pomoći da lakše sagledate i uporedite cene kredita različitih banaka, jer obuhvata i naknade i provizije koje klijent mora da plati, troškove obrade kredita, godišnju proviziju za održavanje kredita, iznos premije osiguranja, i sve ostale skrivene troškove kredita koji na prvi pogled nisu vidljivi niti jasni. 

Šta je anuitet?

Anuitet je mesečna rata koju ćete plaćati i sastoji se od dela glavnice i dela kamate obračunate prema nominalnoj kamatnoj stopi. Anuitet se može plaćati i na 3 meseca, 6 meseci ili jednom godišnje. 

Anuitet je isti u svim periodima otplate, osim poslednjeg auniteta koji se može razlikovati. 

Šta je grejs period?

Grejs period je odlaganje određenih finansijskih obaveza, a predstavlja vreme koje protekne od trenutka isplate kredita do uplate prve rate. 

Svrha grejs perioda je da klijenta oslobodi otplate kredita na određeno vreme koje se razlikuje od banke do banke. Grejs period se uobičajeno odobrava klijentima koji nisu u stanju da isplaćuju svoje obaveze prema banci u prvim mesecima dobijanja kredita, a da ne naruši svoj životni standard. 

Međutim, verovatno ćete ipak plaćati samo kamatu, bez glavnice duga i time dobiti olakšice, ali ne i potpuno oslobađanje od isplate kredita. 

Da biste došli do svog prvog stana ili kuće, kredit je neophodan, ali je važno da se “naoružate znanjem”, kako ne biste potpali pod uticaj marketinških trikova kojima se banke vrsno služe. 

Osim toga, poznavanjem materije izabraćete najpovoljniji kredit za sebe, umesto da prepustite kreditnom savetniku da sastavi najbolji ugovor za vas. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas