U Regionalnom inovacionom startap centru opštine Mali Zvornik u toku je izrada baze podataka potencijalnih korisnika Centra i priprema nabavke usluga stručnih konsultanata neophodnih za realizaciju programa rada do kraja 2021. godine.

Aktuelne su i pripreme za organizovanje projektnih aktivnosti predviđenih za izvođenje u okviru rada Centra u tekućoj godini, koje, između ostalog, uključuju i izradu prezentacije Centra na internetu, putem sajta i društvenih mreža.

U navedenom periodu u organizaciji Inovacionog startap/smart centra u Malom Zvorniku predstoje različite edukacije i obuke, studijske posete korisnika iz Malog Zvornika inovacionim centrima u okruženju u cilju razmene iskustava, motivacione i napredne inovativne obuke za potencijalne startapove, inovacioni mentoring i startap kamp, takmičenja za najbolji inovativni startap, istraživanja inovativnosti i konkurentnosti postojećih startapova, kao i organizovanje specijalnih događaja u cilju obezbeđivanja znanja.

Savremeni tehnološki inkubator za podršku mladim inovatorima, početnicima u biznisu, preduzetnicima, kompanijama, obrazovnim i drugim ustanovama tehnički je uspostavljen pre oko 2 meseca u nekadašnjoj Omladinskoj sali Doma kulture.

Uspostavljanje Centra za inovacije u Malom Zvoorniku finansirano je sredstvima iz budžeta Republike Srbije, preko Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj, u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Prema rečima koordinatorke Centra, Aleksandre Tošić, nakon uspostavljanja Centra u tehničkom pogledu, koje je uključivalo adaptaciju i opremanje prostora, sledi uspostavljanje Centra u smislu programskog funkcionisanja, koje uključuje kreiranje baze podataka potencijalnih korisnika i saradnika, komunikaciju i rad sa korisnicima, te realizaciju aktivnosti planiranih programom rada Centra do kraja 2021. godine, kao i prezentaciju rada na interenetu putem sajta i društvenih mreža.

Ona je navela da su protekla 2 meseca iskorišćena za organizacione poslove koji su, između ostalog, uključivali upoznavanje sa projektom i obuku zaposlenih za rad u centru na najsavremenijoj opremi.

„Sledi nabavka usluga stručnih konsultanata neophodnih za rad Centra, nakon čega ćemo intenzivno krenuti u realizaciju planiranih aktivnosti. Svaka aktivnost biće blagovremeno najavljena i promovisana putem internet sajta Centra i naloga na društvenim mrežama, kao i preko sredstava informisanja“, rekla je Tošić, napominjući da je dizajniranje sajta i naloga na društvenim mrežama još uvek u izradi.

Centar je regionalnog karaktera, budući da je kao resurs centar namenjen za podršku ne samo korisnicima iz opštine Mali Zvornik, već iz čitave regije Podrinja i šire, uključujući susedni Zvornik, kao i druga mesta iz Podrinja i okoline u Republici Srpskoj.

Ona je pozvala mlade inovatore, obrazovne i druge ustanove u opštini i okruženju, kao i biznis sektor, uključujući početnike u biznisu, ali i vlasnike kompanija sa višegodišnjim iskustvom u poslovanju, da prepoznaju i iskoriste prednosti i mogućnosti koje pruža Regionalni centar za inovacije u Malom Zvorniku.

Tošić je navela da će Centar u narednom periodu kontaktirati potencijalne korisnike i saradnike i predočiti im ulogu koju Centar ima u razvoju preduzetništva, zaštiti životne sredine i edukaciji u različitim oblastima, ali da je veoma važno da interesovanje za saradnju bude dvosmerno, odnosno da postoji inicijativa i od strane potencijalnih korisnika, da se sami jave i predoče Centru svoje ideje, predloge ili potrebe koje imaju.

Ona je zainteresovanima preporučila da se za uspostavljanje kontakta sa Centrom obrate preko imejla inovacije.mz@gmail.com.

Centar za inovacije smešten je u Domu kulture u Malom Zvorniku, u ulici Kralja Petra I br. 26 i svakodnevno će biti na raspolaganju korisnicima, u vremenu od 07 do 15 časova.

U navedenom odlično uređenom i opremljenom prostoru, na oko 150 m2, predviđeno je održavanje različitih događaja, uživo ili onlajn, kao što su sastanci, radionice, predavanja, obuke, prezentacije, takmičenja, konferencije i slične aktivnosti.

Pod uslovima koji će biti definisani posebnim pravilnikom korisnici će navedeni prostor moći da koriste za rad svojih startap kompanija.

Na raspolaganju će imati najbolji prostor i najsavremeniju opremu, kao i besplatnu mentorsku, pravnu i drugu podršku za pokretanje biznisa i plasman ideja na tržištu.

Centar za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine u Malom Zvorniku otvoren je 02. avgusta tekuće godine, u prisustvu dr Nenada Popovića, ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i predstavnika rukovodstva lokalne samouprave, na čelu sa predsednikom opštine, Zoranom Jevtićem.

Finansiranje rada Centra u prva 4 meseca obezbedilo je nadležno ministarstvo, koje je za ovu namenu opštini Mali Zvornik u septembru, putem ugovora o realizaciji projekta, opredelilo 2.440.000 dinara.

Ministar Popović koji je navedeni ugovor predsedniku opštine Mali Zvornik uručio u septembru, na obeležavanju Dana opštine, najavio je da će ministarstvo i u narednoj godini finansijski podržati rad novoosnovanog Centra za inovacije.

Uspostavljanje pomenutog inovacionog start – ap centra koštalo je oko 20.000.000 dinara, a sredstva za ovu namenu obezbedila je Republika Srbija, preko nadležnog ministarstva, u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, dok je opština Mali Zvornik u njegovo uređenje uložila oko 600.000 dinara.

Centar je opremljen modernim nameštajem i najsavremenijim digitalnim uređajima, projektorima, monitorima, odgovarajućom rasvetom i zvučnom tehnikom.

Poseduje koncelarijski prostor, kao i prostor za rad na računarima, salu za sastanke i video konferencije, server salu, kuhinju, sistem za protivpožarnu zaštitu i najsavremeniju, termalnu Kovid kameru, za identifikovanje telesne temperature korisnika pri ulasku u prostor Centra.
Ljiljana Ristanović

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas