Kuk predstavlja veoma fleskibilan i snažan zglob, koji je predodređen da izdrži sile velikih intenziteta, a pri tome igra ključnu ulogu u velikom broju svakodnevnih aktivnosti svakog čoveka. Povreda ili oboljenje ovog zgloba dovodi u pitanje njegovu funkciju i samim time šteti kvalitetu života obolelog. U slučaju artroze kuka, kao i pri ozbiljnim povredama, operacija kuka je neretko neizbežna i predstavlja jedini način da se obolelom zglobu vrati pređašnja funkcija. Mnogi ortopedski pacijenti ne gledaju blagonaklono na ideju o operaciji kuka, misleći da ovaj zahvat podrazumeva i dug stacionarni tretman, kao i kompleksan i dugotrajan oporavak uopšte. Moderna medicina je, međutim, pronašla načine za postizanje izuzetno visokog nivoa zadovoljstva pacijenata, a u tekstu koji sledi ćemo razjasniti korake koje ortopedi danas preduzimaju ne bi li rezultati koje postižu bili na visokom nivou kojem ortopedija današnjice teži.

Indikacije za operativno lečenje kuka

Osteoporoza, reumatizam i artroza predstavljaju najčešće razloge za operativno lečenje kuka. Neretko će ortopedi operativnom metodom lečenja pristupiti i urođenim deformacijama, kao i različitim traumama. U ređim slučajevima, farmakoterapija i mirovanje uz fizikalni treman mogu predstavljati odgovor na određena stanja zgloba kuka, dok će češće rešenje biti operacija. Kada su prelomi u pitanju, najčešći je u ovom kontekstu prelom gornjeg dela butne kosti, a u blizini spoja sa karličnom kosti. Prelomi gotovo po pravilu zahtevaju hiruršku intervenciju, dok će u velikom broju slučajeva biti potrebno da se ugradi veštački kuk. U lečenju primarnih i sekundarnih artroza takođe govorimo pre svega o ugradnji veštačkog kuka, kao najčešćem i najboljem rešenju za pacijente. Iako kompleksan, ovaj zahvat je jedan od najuspešnijih zahvata u ortopediji. Budući da govorimo o zahvatu koji se zapravo i najčešće izvodi u ovoj grani medicine, pacijenti mogu lako da dođu do preporuke i donesu odluku u vezi sa hirurgom kojem će ukazati poverenje.

Fast-track koncept kod artroplastike kuka

Počev od 2007. godine, kada je doktor Aleksandar Lažetić počeo da primenjuje fast-track koncept ubrzanog oporavka kod nas, ortopedski pacijenti u našoj zemlji mogu već od prvog do trećeg postoperativnog dana da očekuju nastavak svog oporavka u kućnim uslovima. Dug stacionarni tretman, koji je nekada bio podrazumevan kada govorimo o oporavku nakon kompleksnih operacija, danas ne bi trebalo da predstavlja razlog za dodatnu brigu među pacijentima. Multimodalni program perioperativnog tretmana bolesnika koji sprovode bolnice poput Global Care Surgery, za cilj ima redukciju komplikacija i ubrzavanje procesa aktivacije bolesnika.

Fastest fast-track

Naredni korak moderne medicine u unapređivanju postoperativnog oporavka pacijenata jeste upravo rezultat koji se postiže primenom fastest fast-track koncepta. Ovo je praksa koju sprovodi jedino doktor Lažetić, a sam tretman podrazumeva postizanje izuzetnog zadovoljstva pacijenata, pre svega zbog brzine postoperativnog oporavka. Većina pacijenata kod kojih je primenjen fastest fast-track koncept ubrzanog oporavka nastavlja oporavak u kućnim uslovima nakon 24 sata, a određeni broj napušta kliniku istog dana kada je i operisan.

Merilo oporavka nakon operacije

Kada govorimo o merilima oporavka nakon operacije kuka, možemo da kažemo da je osnovno merilo zapravo brz povratak svim aktivnostima, tačnije njihovom izvođenju na nivou na kojem je pacijent to činio pre povrede odnosno pojave simptoma oboljenja. Kako bi se preventovali odnosno izbegli rezultati inaktiviteta, teži se ka tome da se pacijent što pre vertikalizuje i mobilizuje. Budući da je oporavak nakon operacije naposletku individualna kategorija, oporavak se ne može predvideti pre pristupa celokupnom zdravstvenom stanju obolelog. Nakon operacije, pacijent bi trebalo da uzme terapeutske vežbe, kao i savete fizioterapeuta u vezi sa procedurama i evaluacijom svog napretka.

 

Brojni faktori koji utiču na tok lečenja pacijenata, pripremu za operaciju i postoperativni oporavak su individualni i ne dozvoljavaju da se određene komponente lečenja standardizuju. Kao što su odabir metode lečenja pacijenta i načini sprovođenja te medote određeni na osnovu individualnih karakteristika pacijenta, njegove istorije bolesti, predispozicija i psihičkog stanja, tako se i postoperativno lečenje oslanja pre svega na indiviualni pristup i procenu.

Ukoliko  osećate smetnje u vidu neprijatnosti, bolova ili nemogućnosti izvođenja pokreta u predelu kuka, obratite se lekaru specijalisti na vreme, jer je rana dijagnostika u lečenju svakog stanja jedan od najvažnijih činilaca izlečenja.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas