Krivično gonjenje za havariju u Viskozi

Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine najavilo je danas krivične prijave protiv odgovornih za izlivanje crnog luga iz jednog od rezervoara preduzeća „Celuloza“ doo u stečaju. Kako je ustanovljeno, do izlivanja crnog luga došlo je posle neovlašćenog sečenja ventila na rezervoaru, koje su učinila nepoznata lica, a zatečena je oprema za sečenje.
Republički inspektori koji su obavili uviđaj konstatovali su da je iz rezervoara isteklo oko 300 metara kubnih ovog opasnog otpada, što je prouzrokovalo zagađenje tla na površini od oko četiri ara u krugu fabrike.

Veći deo izlivenog rastvora usmeren je u kanalizacioni sistem „Celuloze“ i otekao u bazene za mehaničku preradu otpadnih voda koji se nalaze van kruga „Viskoze“, a u vlasništvu su „Celuloze“, navodi se u saopštenju.

Crni lug u njiviPrilikom kontrole izvršenja naloženih mera izvršene danas, inspektori su utvrdili da se crni lug pojavio i na njivi u vlasništvu fizičkog lica, udaljenoj oko 500 metara od postrojenja za preradu otpadnih voda.

Republički inspektori za zaštitu životne sredine iz odeljenja za zaštitu zemljišta, površinskih i podzemnih voda, tokom dana će izvršiti vanredni pregled i naložiti mere u cilju dodatne zaštite zemljišta i voda od zagađenja.

Prilikom pregleda izvršenih u subotu i danas, inspektori su naložili uzorkovanje zagađene vode i zemljišta u okolini mesta akcidenta.

Rezultati analiza Republičkog hidrometeorološkog zavoda od subote pokazali su da u uzorku vode reke Drine nije registovano prisustvo crnog luga, navodi se u saopštenju.

U uzorku iz šahta u krugu „Viskoze“ i šahta pored crpne stanice van kruga fabrike registrovana je povećana pH vrednost, što ukazuje na prisustvo crnog luga.

Rezultati analize zemljišta, koju radi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, biće naknadno poznati.

Ventil namerno odsečen

Do izlivanja crnog luga došlo je posle neovlašćenog sečenja ventila na rezervoaru, kojs su učinila nepoznata lica, a zatečena je oprema za sečenje – breneri.

Preduzeću „Celuloza“ doo u stečaju, koje je odgovorno za objekat u kome se akcident dogodio, inspektori su naložili da odmah fizički obezbedi rezervoare crnog luga i ostale objekte u svom vlasništvu od pristupa neovlašćenih lica.

Naloženo im je da preduzmu sve neophodne tehničko tehnološke i druge mere da spreče dalje curenje opasnih materija i dalju kontaminaciju zagađenog zemljišta.

Posle preduzimanja ovih mera, odgovorno preduzeće dužno je da izvrši sanaciju i remedijaciju kontaminirane lokacije.

Protiv odgovornih osoba za ovaj akcident biće podnete krivične prijave, navodi se u saopštenju.

U fabrici Viskoza iz pogona Celuloza u subotu je iscurelo oko 330 metara kubnih lužine, koja se jednim delom razlila po fabričkom krugu, a drugim delom se izlila u kišnu kanalizaciju.

Na mesto akcidenta intervenisali su vatrogasci, a bili su prisutni inspektori za zaštitu životne sredine i predstavnici lokalne samouprave.

Izvor RTV

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas