Kredit za stan – sve šta treba da znate o stambenim kreditima

Kredit za stan neretko izaziva zabludu kod većine jer povlači mnoštvo kompleksnih pitanja, poput koji su uslovi za sticanje stambenog kredita, da li je moguće kupiti stan na kredit bez učešća, da li su kamatne stope fiksne i slično.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku sugerišu da je prodaja stanova u Srbiji procvetala tokom 2020. godine, te da se ovaj trend neće zaustaviti u skorije vreme. Naime, potražnja je sve veća, a usled činjenice da su stambeni krediti postali dostupni velikom broju ljudi, mnogi se opredeljuju za opciju da pre otplate sopstveni kvadrat nego tuđ.

Shodno tome, kako bismo vam olakšali ovaj poduhvat, za vas smo sastavili listu sa najvažnijim stavkama koje morate imati na umu ukoliko razmišljate da ove godine investirate u kupovinu stana.

#1 Koji su uslovi za sticanje stambenog kredita?

Uslovi za sticanje stambenog kredita su misterija za mnoge i to iz očiglednih razloga – kriterijumi se razlikuju u zavisnosti od banke za koju su opredelite.

Međutim, iako postoje određena odstupanja, postoji i nekoliko univerzalnih uslova koje morate ispuniti kako biste se deklarisali kao kreditno osposobljeni:

 • Stabilna mesečna primanja – odnose se na skup normi koje sugerišu da morate biti penzionisano lice ili u punom radnom odnosu. Pored ove stavke, vaša primanja moraju biti 2 do 3 puta veća od vaših mesečnih zarada kako bi vam stambeni kredit bio odobren.
 • Starosni kriterijum  – sledeća stavka se odnosi na pravilo da ne smete biti mlađi od 20 godina, kao ni stariji od 70 godina, kako bi vaš kredit bio odobren.
 • Učešće – ova norma se odnosi na činjenicu da je potrebno prikupiti novac u visini od 10% do 30% celokupnog kredita.
 • Kreditna istorija – od esencijalne je važnosti da je vaša kreditna istorija označena kao “povoljna” kako biste ostvarili pravo na podizanje stambenog kredita. U skladu sa tim, ona se odnosi na činjenicu da ste redovno plaćali takse na porez, da niste premašili ograničeni minus, potom da nemate evidentirana kašnjenja u poslednje 2 godine, tj. da ne posedujete nikakva dugovanja.

U skladu sa vašim tromesečnim ili šestomesečnim primanjima (u zavisnosti od politike banke) će se odrediti i dužina isplate, ali i iznos odabranog kredita. 

Ovo se efikasno može izračunati ukoliko koristite online kalkulator za kredit za stan – limitiranje budžeta svakako potpada pod najvažniji korak, usled činjenice da je novac odlučujući faktor za većinu, a na ovaj način ćete znati koje su vaše mogućnosti i koliko najviše možete da očekujete mesečnu ratu za stan.

Takođe, imajte na umu da je moguće i udružiti plate prilikom podizanja stambenog kredita – plata može biti udružena sa vašim bračnim partnerom, ako planirate život udvoje, prijateljem ili roditeljem. Naravno, i oni moraju da ispune sve prethodno navedene uslove. 

Kreditna sposobnost će dakle zavisiti od različitih okolnosti koje se mogu promeniti vremenom, ali ove univerzalne stavke ne podležu oscilacijama kao druge, te je najvažnije da najpre njih uzmete u razmatranje.

#2 Koju dokumentaciju je potrebno pripremiti za stricanje kredita za stan?

Sledeći važan korak se odnosi na pripremanje sve neophodne dokumetacije koju ćete kasnije dostaviti ovlašćenim organima:

  • Zahtev za kreditni proizvod – obrazac možete zatražiti lično u odabranoj banci ili na njenom sajtu 
  • AZ obrazac – takođe možete dobiti u banci
  • Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja
  • Platne liste za poslednja 3, odnosno 6 meseci – u zavisnosti od uslova koje banka postavi
 • Identifikacioni dokument 
 • Zahtjev za osiguranje kredita kod Nacionalne Korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)

Pored vaše lične dokumentacije, nužno je i da dostavite onu koja se tiče nekretnine, tačnije predgovor ili ugovor o kupoprodaji, zatim vlasnički list koji ne sme biti stariji od 15 dana, list procene nepokretne imovine od strane ovlašćenog procenitelja, kao i indetifikacioni dokument prodavca i rešenje o založenoj izjavi.

Većina ima strah od kupovine stana u “sivoj fazi”, te je važno je naglasiti da je kredit moguće plasirati čak iako nekretnina nije uknjižena, tj. ako se ona ne vodi kao objekat u izgradnji. Stoga je potrebno, pre plasmana kredita za stan, obaviti i upis hipoteke u korist banke na nekretnini koja je predmet obrazloženja.

#3 Da li možete preveremeno da otplatite kredit?

Ovo je jedno od čestih pitanja, a odgovor je – da, možete!

Kredit za stan možete otplatiti delimično ili u potpunosti, i to u bilo kom trenutku, a sve što je potrebno jeste da podnesete pisani zahtev u filijali banke. Ukoliko se odlučite na delimičnu otplatu kredita, možete izabrati da vam mesečna rata ostane ista, a da se skrati period otplate, ili da rok ostane nepromenjen, a da vam se rata umanji.

Ključno je napomenuti da su troškovi potpune ili delimične prevremene otplate kredita za stan utvrđeni i regulisani Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te da su sve institucije dužne da se ove pravne norme i pridržavaju.

Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan, koliko i poučan, te da smo vam pružili sve relevantne informacije kako biste lakše sastavili strategiju za kupovinu stana – Srećno!

 

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas