Kovid izveštaj (14.10.2021.)

U ambulanti infektivnog odeljenja bolnice 142 pacijenta  je pregledano, od togа  se 40 prvi put javilo na pregled.  U trijaznoj ambulanti  za febrilna stanja i respiratorne infekcije Doma zdravlja pregledano   268 lica, od ovog broja 100 se javilo na prvi pregled sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, infektologu upućeno 57 pacijenta.

Trenutno je 142 pacijenta hospitalizovano u bolnici, na kovid odeljenjima.Četiri pacijenta su intubirana, a  6 su  na neinvazivnoj respratornoj podršci. Umrla tri pacijenta.

Služba za radiološku dijagnostiku OB Loznica  primila je 217 pacijenata sa sumnjom na COVID, kojima je urađena radiografija pluća, od toga  37 su novootkrivene pneumonije.

Na Covid  testirano 159 pacijenata.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas