Završava se javna rasprava o nacrtu Programa razvoja turizma

Otvorenim sastankom u četvrtak završava se javna rasprava o nacrtu Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2023-2027
Javna rasprava o nacrtu Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik, za period od 2023. do 2027. godine, koja je otvorena 24. januara tekuće godine, biće okončana u petak, 09. februara, otvorenim sastankom predstavnika nadležnih organa opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana, sredstava javnog obaveštavanja i ostalom opštom i stručnom javnošću.
Sastanak će biti održan u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, sa početkom u 10.00 časova.
Učesnici otvorenog sastanka moći će ovom prilikom da se detaljno informišu o dokumenta kojim su definisani pravci razvoja turizma u opštini Mali Zvornik u naredne 4 godine i ciljevi u ovoj oblasti, kao i akcioni plan za relizaciju predviđenih aktivnosti.
Nakon prezentacije predloženog Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2023-2027, učesnici će moći da postavljaju pitanja i iznose svoje sugestije i predloge u vezi dokumenta, a zatim da ih u pisanoj formi na propisani način dostave Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik na razmatranje i usvajanje.
Nakon javne rasprave, Turistička organizacija opštine Mali Zvornik analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Izveštaj će potom u roku od 8 dana od okončanja javne rasprave biti objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik, na adresi www.malizvornik.ls.gov.rs, na društvenoj mreži Facebook, @opstinamalizvornik i na oglasnoj tabli u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.
U okviru konsultativnog procesa za izradu i donošenje Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2023-2027 godine, ranije je u dva navrata u Centru za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine u Malom Zvorniku održan Okrugli sto posvećen nacrtu ovog dokumenta, na koji su, radi davanja sugestija i predloga, posebno bili pozvani poslodavci i zaposleni u sektoru turizma i ugostiteljstva, kao i ostali zainteresovani građani.
Po završetku javne rasprave, dokument će u skladu sa propisanom procedurom biti dostavljen nadležnom ministarstvu na saglasnost, a konačnu reč o utvrđenom Programu razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2023-2027. godine daće odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na sednici lokalnog parlamenta prilikom izjašnjavanja o usvajanju ovog dokumenta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas