Zasedalo Gradsko veće u Loznici (video)

Gradsko veće u Loznici razmatralo je predlog i nacrt Odluke o završnom računu grada za proteklu godinu i taj dokument uputilo na usvajanje Gradskoj skupštini. Prema izveštajima eksternih revizora izneta je konstatacija da grad Loznica ima zakonit i odgovoran odnos prema budžetu, gde se transparentno i u duhu pozitivnih propisa raspolaže budžetskim sredstvima, pri čemu se vodi računa da se iz njega vidljivo i verno odslikavaju sve investicije i rashodi koji imaju razvojni značaj za Loznicu.
Prisutan je trend rasta prihodne strane, pre svega po osnovu povećane privredne aktivnosti i zaposlenosti. To je doprinelo da se ostvare dobri rezultati čak i u kriznim periodima pandemije na gotovo svim pozicijama budžeta – od izdvajanja za zdravstvo, infrastrukturu, obrazovanje, demografiju, socijalne podsticaje i aktivnu politiku prema mladima.
Uz ocenu gradskog Odeljenja za privredu da je kompletan javni sektor grada, javna preduzeća, ustanove i organizacije ostvario pozitivne bilanse, jer su sve usluge i obaveze prema korisnicima realizovane, rečeno je da je uz smanjeni broj radnika u pandemijskom periodu, pojačanom aktivnošću, bez zaduživanja i poskupljenja, realizovan svaki od planova javnog sektora Loznice.
Gradsko veće dalo je saglasnost na izveštaje o poslovanju sa finansijskim pokazateljima javnih preduzeća „Naš dom“, „Vodovod i kanalizacija“, „Toplana“, „Loznica razvoj“ i „Parking servis“. Prihvaćena je odluka o osnivanju zajedničke službe za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u slivu reke Drine. Razmatrani su i prihvatljivim ocenjeni dokumenti o sufinsiranju programa rada udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i sportskih organizacija iz budžeta grada za ovu godinu i izmene finansijskih planova mesnih zajednica Runjani, Bradić, Gornja Badanja i Crnogora.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas