Nakon razmatranja informacije Vlade Republike Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike o preporukama za štednju električne i toplotne energije, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik doneo je na sednici u utorak, 18. oktobra, niz mera u cilju ostvarivanja propisanog procenta uštede energije na nivou lokalne zajednice u predstojećem zimskom periodu.
Član Štaba, diplomirani inženjer mašinstva, Dragan Čikarić određen je za lice za kontrolu poštovanja propisanih mera u oblasti rada javnog sektora na području opštine.
Lokalne javne ustanove dobile su zadatak da u narednih 7 dana takođe odrede lica za praćenje uštede energije u okviru svake od ustanova i po potrebi dostave Štabu predloge za moguće dodatne uštede energije.
Od ustanova čiji je osnivač opština Mali Zvornik zatraženo je i da u najkraćem roku pripreme projekte za unapređenje energetske efikasnosti objekata u kojima se nalaze i zamene postojeće sijalice led sijalicama, kao i da u roku od 10 dana dostave Štabu okvirni predlog o promeni istih.
Zaključkom Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik određeno je da temperatura vazduha u prostorijama javnih ustanova i objekata koje se zagrevaju ili dogrevaju može biti najviše 20 stepeni, izuzev u Domu zdravlja, školama i vrtićima.
Radi smanjenja potrošnje električne energije, donet je zaključak da se na području opštine gde god je moguće izvrši redukcija rada led svetiljki do 50 posto, izuzev na deonici državnog puta kroz opštinu.
Član opštinskog Štaba za vanredne situacije, prosvetni inspektor, Dragan Rakić zadužen je da u što kraćem roku obiđe osnovne škole na području opštine, Srednju školu i Predškolsku ustanovu „Crvenkapa“ i utvrdi da li imaju rezervno snabdevanje toplotnom energijom u prostorijama gde borave deca.
U cilju smanjenja potrošnje energije, određeno je da rad reflektora na sportskim i drugim manifestacijama bude ograničen, sa tendencijom organizovanja sportskih događaja tokom dnevne svetlosti, te da se ograniči novogodišnje osvetljenje na period od 15. decembra 2022. godine do 15. januara 2023. godine.
U okviru analize spremnosti opštine Mali Zvornik za jesenji period i pripreme za nastupajući zimski period, donet je zaključak po kojem su predsednici mesnih zajednica u obavezi da dostave podatke o samačkim staračkim domaćinstvima, odnosno licima koja nemaju srodnike na teritoriji opštine kojima bi se mogli obratiti za pomoć u slučaju potrebe.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ispostava u Malom Zvorniku, zadužen je da Štabu dostavi spisak lica koja primaju tuđu negu i pomoć.
Budući da su meteorološki uslovi povoljni, odnosno da su spoljne temperature vazduha visoke za ovo doba godine, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na telefonskoj sednici održanoj dan ranije dao je preporuku Opštinskom veću opštine Mali Zvornik da donese Zaključak kojim će zadužiti Javno komunalno preduzeće „Drina“ da isporuku toplotne energije korisnicima u grejnoj sezoni prilagodi spoljašnjim temperaturnim uslovima.
Pomenuta mera doneta je u skladu sa aktuelnom situacijom i potrebom za štednjom energenata na koju upućuje Vlada Republike Srbije, kako bi isporuka toplotne energije tokom grejne sezone 2022/2023 bila nesmetana.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas