TOG Loznice je realizovala projekat postavljanja Turističke saobraćajne signalizacije (video)

Turistička organizacija grada Loznice je realizovala projekat postavljanja Turističke saobraćajne signalizacije koja predstavlja saobraćajnu signalizaciju sekundarnog značaja kojom su markirani i obeleženi turistički lokaliteti (Loznica, Banja Koviljača, Tršić, Tronoša, Lešnica, Tekeriš, Draginac, reka Drina, planine Gučevo i Cer) i turistički motivi na teritoriji grada Loznice. Projekat je obuhvatao postavljanje dvojezičnih znakova (na srpskom i engleskom jeziku) vozačke i pešačke signalizacije na državnim putevima i uličnoj mreži, 10 znakova dobrodošlice (200 x 200 cm, 5 dobro došli i 5 doviđenja) kao i instalaciju info tabli (120 x 90 cm) na 14 turističkih odredišta. Projektom je bila predviđena izrada i postavljanje 204 table (120 x 150 cm, 190 x 130 cm, 120 x 30 cm) i 127 nosača (pocinkovane cevi, poluportalni nosači, čelični nosači, ukrasni stubovi od silumina) kao i uklanjanje stare i nevažeće signalizacije. Ukupna vrednost realizacije projekta je 5.639.403,27 RSD sa PDV-om.
Projekat je podržala Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“ donirajući sredstva u iznosu od 1.180.000 RSD.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas