SASTANK AKTIVA DIREKTORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA LOZNICE

U Gradskoj upravi grada Loznice pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić sa saradnicima, održao je danas sastanak sa predsednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.
Na sastanku je najpre bilo reči o mogućnosti pružanja pomoći psihološko-pedagoškoj službi škola, a sve u cilju veće posvećenosti ove službe radu sa decom. Dogovoren je sastanak školskih psihologa i pedagoga sa pedagozima Tima za budućnost Loznice, a radi povezivanja i daljeg zajedničkog rada. Njihova dalja saradnja odvijaće se u okviru planova rada psihologa i pedagoga koji se kao takvi nalaze u godišnjem planu rada svake škole, a mogao bi da se realizuje kroz razna predavanja, tribine i radionice sa decom i roditeljima. Zaključeno je da bi ova zajednička saradnja koristila i nastavnom osoblju kojima je stručna pomoć psihološko-pedagoške službe neophodna.
Takođe je sugerisano školama koje to nemaju, da na vidno mesto postave „sanduče poverenja“ gde bi učenici iznosili svoje probleme, a sa čijim sadržajem bi bio upoznat tim za zaštitu dece od nasilja, kao i psihološko-pedagoška služba.
U radu je posebna pažnja bila posvećena bezbednosti dece u školama, pa je u tom smislu razmatrana potreba rekonstrukcije postojećih video nadzora i uvođenja novih gde je to potrebno. Grad Loznica je u postupku javne nabavke za semafore na raskrsnicama kod muzeja „Jadra“ i Srednje ekonomske škole. Pored škola koje se nalaze u blizini prometnih saobraćajnica biće postavljenje zaštitne ograde između kolovoza i pešačkih staza (trotoara), radi sprečavanja nekontrolisanog prelaska ulice.
Jedna od tačaka dnevnog reda bio je i plan upisa učenika u srednje škole za narednu školsku godinu i uvođenje novih obrazovnih profila. Tom prilikom direktor srednje škole „Sveti Sava“, istakla je potrebu uvođenja novog obrazovnog profila u trogodišnjem trajanju pod nazivom-„operater u prehrambenoj industriji“, a u Tehničkoj školi su u toku aktivnosti za verifikaciju novog obrazovnog profila -„tehničar za kompjutersko upravljanje SNC mašinama“. Oba obrazovna profila bi se odvijala po dualnom modelu i rezultat su iskazanih potreba privrednih subjekata sa područja grada Loznice.
Na sastanku je ukazano na važnost uključivanja roditelja u rad obrazovno-vaspitnih ustanova.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas