Pomoćnik gradonačelnika, gradski menadžer Dejan Stalović danas je lozničkoj i široj javnosti predstavio započete aktivnosti investicionog održavanja i unapređivanja svojstava grada. Taj projekat se od prošle godine, kako je rekao, realizuje na inicijativu gradonačelnika Vidoja Petrovića, a na osnovu Zakona o stanovanju i uređenju stambenih zgrada.
– Svesni činjenice da se grad sve više širi i uvećava kao i saznanja da u budžetu imamo sve bolji i veći priliv sredstava doneli smo odluku da se i na ovom planu stanje unapredi, spreče štetne posledice po život i zdravlje građana, imovine, poboljša energetska efikasnost i sveukupna bezbednost. Nacrt takve odluke već je predstavljen javnosti na više sastanaka sa profesionalnim upravnicima i onima iz reda stanara, pred više od stotinu ljudi koji su upućeni u ovu oblast. I sam gradonačelnik je bio u obilasku stambenih jedinica i imao razgovore sa stanarima, rekao je Stalović. Podsetio je da je Gradsko veće formiralo komisiju koja je pripremila tekst javnog konkursa, koji je usvojen i od juče dostupan na sajtu grada Loznice, na linkovima:

http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Javni%20konkurs%20za%20bespovratno%20investiciono%20odrzavanje%20zgrada%20-%20isp%20-%201%20-%2009.11.2020.pdf

broj: 06-29-17-1/20-II,
– Javni konkurs za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade
http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Javni%20konkurs%20za%20bespovratno%20investiciono%20odrzavanje%20zgrada%20-%20isp%20-%202%20-%2009.11.2020.pdf
broj: 06-29-17-2/20-II,
– Javni konkurs za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade
http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Javni%20konkurs%20za%20bespovratno%20investiciono%20odrzavanje%20zgrada%20-%20isp%20-%203%20-%2009.11.2020.pdf
broj: 06-29-17-3/20-II,
– Javni konkurs za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade
http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Javni%20konkurs%20za%20bespovratno%20investiciono%20odrzavanje%20zgrada%20-%20isp%20-%204%20-%2009.11.2020.pdf

broj: 06-29-17-4/20-II.
Reč je o tekstu četiri javna konkursa koji su usmereni na investiciono održavanje kroz obnovu fasadnih zidova, instalacija, krovova, uređaja i opreme. Konkursom je jasno definisano da su njime obuhvaćene samo stambene i stambeno poslovne zgrade u centralnim delovima Loznice, na potezu od Ulice Georgija Jakšića, mesne zajednice Centar i zaključno sa Lagatorom. Ovaj put su izuzete zgrade javne namene, muzeji, zadužbine i samostalne poslovne zgrade, objasnio je gradski menadžer.
Za javni konkurs unapređivanja fasada izdvojeno je 30 miliona dinara sa PDV, uz učešće grada do 70 odsto i rokom trajanja konkursa 20 dana. Za tri ostala konkursa – uređaje i opremu, fasade i krovove, izdvojeno je po 3,5 miliona dinara, jer su to slični projekti, s tim što je učešće grada do 50 odsto a rok trajanja konkursa deset dana. Prilaže se jedinstvena dokumentacija: prepis liste nepokretnosti, izjava upravnika stambene zajednice od kada je zgrada u upotrebi, rešenje o registraciji, odluka skupštine stanara o podnošenju prijave i procentu sa kojim je saglasna da se uključi i investiciono učestvuje u ovim konkursima, a tu je još i tehnička dokumentacija sa premerom i predračunom radova. Dostavljaju se i izjave upravnika da li su do sada korišćena ova sredstva i izjava o prihvatanju eventualno dodatnih troškova.
Zatvorene, kovertirane prijave se dostavljljaju Gradskoj upravi sa naznakom određenog konkursa. Posle bodovanja, komisija će objaviti rang listu, a nakon ostalih procedura, kao što je rok za žalbe, utvrđuje se konačna lista i daje na usvajanje Gradskom veću. Na kraju se, u roku od pet dana, potpisuju ugovori sa zainteresovanim stambenim zajednicama.
Kako zaključuje gradski menadžer Stalović, ove altivnosti sada su pilot projekat ali se planira sita ili veće raelizaciju i narednih godina, na celoj teritoriji grada, po zonama. Biće dovoljno vremena da se građani ponovo informišu i dogovore sa kojim procentom sredstava će doprineti lepšem, boljem i bezbednijem životu u svojim stanovima.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas