Vlada Republike Srbije je dana 30. oktobra 2023. godine donela Odluku o raspuštanju Skupštine grada Loznice i formiranju Privremenog organa grada Loznice. Odluka je stupila na snagu 30. oktobra 2023. godine.
Takođe, Vlada je donela rešenje kojim je imenovan Vidoje Petrović za predsednika Privremenog organa a za članove Milena Manojlović Knežević, Dejan Marković, Dejan Stalović i Milutin Baštovanović.
Prva sednica Privremenog organa održana je dana 31. oktobra 2023. godine na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Privremenog organa grada Loznice. U skladu sa Odlukom Vlade i Poslovnikom o radu Privremenog organa imenovan je sekretar Privremenog organa. Za sekretara imenovana je Slavica Miletić, diplomirani pravnik.
Takođe, u skladu sa važećim propisima Privremeni organ konstatovao je prestanak mandata odbornika Skupštine grada Loznice, predsednika, zamenika predsednika i sekretara Skupštine grada Loznice, izvršnih organa grada Loznice, odnosno gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, članova Gradskog veća i pomoćnika gradonačelnika.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas