Procena ekonomskog uticaja projekta litijuma i borata „Jadar“

STAVOVI IZNETI U OVOM OGLASU NE IZRAŽAVAJU STAVOVE REDAKCIJE InfoLo

Sa procenjenom investicijom od najmanje 2,55 milijardi evra, Projekat „Jadar“ bi bio najveća direktna strana investicija u modernoj istoriji Srbije. Ovo ulaganje je dodatan iznos na 475 miliona evra koliko je do danas uloženo na razvoj projekta.
Osim ovih mogućnosti, poslovanje „Jadra“ će stvoriti priliku za saradnju sa privrednim subjektima širom Srbije, podržavajući druge aktivnosti kroz indirektne i indukovane ekonomske efekte svog poslovanja. Kada se u obzir uzmu indirektni i indukovani uticaji, očekivani doprinos BDP-u svih obuhvaćenih privrednih grana se procenjuje na 1,9 milijardi evra – što je više od 3% trenutnog BDP-a Srbije.

Pogled u budućnost – nova era ekonomije mogla bi da počne sa „Jadrom”
Mogući razvoj podzemnog rudnika i postrojenja za preradu i proizvodnju litijuma su samo početak.
Sa kapacitetom mineralnih resursa za višedecenijsko poslovanje, Jadar bi mogao da pozicionira Srbiju kao globalno važnog proizvođača litijum karbonata za baterije kao i borne kiseline. Zahvaljujući tome Srbija bi mogla da zauzme ključnu poziciju u svetskoj, i posebno evropskoj energetskoj tranziciji.
Revolucija elektromobilnosti otvara Srbiji višestruke i vredne mogućnosti. Srbija bi mogla da pokrene regionalni centar e-mobilnosti koji bi mogao da obuhvati razvoj katodnih materijala, baterija, proizvodnju električnih vozila i reciklažu.
Srbija je dobro pozicionirana da privuče dalje investicije, jer Evropa želi da razvije nove izvore snabdevanja na svom kontinentu.
Sa predviđanim globalnim investicijama od preko 1 trilion evra samo u sektor e-mobilnosti do 2030. godine, globalna revolucija u transportu nudi Srbiji izuzetnu priliku da privuče deo tog globalnog ulaganja u proizvodni lanac e-mobilnosti putem vertikalne integracije sa projektom „Jadar“.
Analize sugerišu da bi vertikalna integracija u ekosistem e-mobilnosti mogla višestruko da poveća vrednost direktnih stranih investicija, u odnosu na pojedinačnu investiciju Projekta „Jadar“ i da ima dalekosežnije uticaje na otvaranje novih radnih mesta:
• 6,2 milijarde evra novih Direktnih stranih investicija
• >21.000 novih visoko kvalifikovanih, visoko plaćenih poslova


Zašto je „Jadar“ jedinstvena prilika
Ekonomije širom sveta postaju zelenije i čistije, a u srcu ove transformacije leži ključni metal – litijum.
Litijum-jonske baterije dominiraju tehnologijama za skladištenje energije

Po čemu se Projekat „Jadar“ izdvaja?

Jedinstven
Jadarit je jedinstven mineralni resurs koji se ne može naći nigde drugde u svetu. Ležište Jadar je velikog obima, kvalitetno i strateški locirano.
Konkurentan
Projekat „Jadar“ je dobro pozicioniran da uspe na sve konkurentnijim tržištima litijuma i bora. Ima potencijal da proizvede međunarodno značajne količine litijum-karbonata i borne kiseline, zadovoljavajući značajan deo globalnih potreba.
Održiv
Projekat „Jadar“ bi proizveo ključne komponente za ostvarenje energetski efikasne budućnosti, uz primenu najviših standarda zaštite ži votne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG), tokom i nakon životnog veka rudnika.

Potražnja za litijumom je podstaknuta revolucijom e-mobilnosti
Predviđa se da će u naredne dve decenije potražnja za električnim vozilima nadmašiti potražnju za vozilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem na nekoliko kritičnih tržišta.

Procena ekonomskog uticaja Projekta litijuma i bora „Jadar“, izrađena je na zahtev kompanije Rio Tinto kako bi procenio njegov potencijalni doprinos ekonomiji Srbije. Procena ne razmatra samo stvorenu vrednost, generisana radna mesta i poreze koje treba da plati sam projekat – već se bavi i dodatnim ekonomskim aktivnostima koje proizilaze iz lanca snabdevanja i povećanih prihoda domaćinstava. Ovaj izveštaj je pripremila Ergo Strategy Group, nezavisna konsultanstka firma za strategiju. Dok Ergo Strategy Group pristupa prognozi i predviđanjima sa dužnom pažnjom, priroda ekonomskog modeliranja je neodvojivo zavisna od niza pretpostavki koje unose određeni stepen neizvesnosti. Konkretno, plaćanja poreza i taksi – i njihov vremenski rok – će u velikoj meri zavisiti od mnogih faktora, uključujući cene roba, kurseve valuta, kapitalne troškove za razvoj projekta, raspored projekta, operativne troškove i finansijske aranžmane.
U slučaju litijum-karbonata, za ovu procenu korišćen je prosek dugoročnih prognoza analitičara tržišta litijuma – zasnovan na ceni od 15 hiljada dolara/t LC. Za bornu kiselinu, cene su izvedene na osnovu vrednosti iz istorijskih trendova.
Iznos CAPEX-a od preko 2,55 milijardi evra utvrđena je 2021. godine.
Sve finansijske vrednosti su iskazane u evrima.
Tamo gde je bilo potrebno, američki dolari su pretvoreni u evre po kursu od 1 dolar = 0,95 evra.
Kompletnu studiju ekonomskog uticaja Projekta Jadar pogledajte na linku:
https://ergostrategygroup.com/insights/srbija-regionalni-centar-emobilnost/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas