Podrška za roditelje i decu sa smetnjama u razvoju (video)

Grad Loznica je uspešno realizovao projekat „Zajedno u podršci roditeljima i deci sa smetnjama u razvoju“u periodu od avgusta 2020. do jula 2021.g. Projekat je realizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Glavni cilj projekta je bio uspostavljanje i razvoj savetodavne i socioedukativne usluge i poboljšanje kvaliteta života dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju kao i njihovih porodica/staratelja.
Ovom uslugom sicijalne zaštite obuhvaćeno je 30 dece sa smetnjama u razvoju, 22 dečaka i 8 devojčica. Rad sa roditeljima i decom i stručna podrška u razvoju socijalnih veština sprovodila se pod stručnim nadzorom psihologa, defektologa, logopeda – oligofrenologa koji poseduju iskustva u radu sa ovom ciljnom grupom.
U prostorijama omladinskog centru su organizovane radionice uz značajnu podršku volontera Omladinskog centra. Održano je 120 radionica sa decom i 80 radionice sa roditeljima. Stručni tim je Izvršio analizu mentalnih, psiholoških i socijalnih karakteristika svakog deteta napravljen je individualni plan i izvršena procena na osnovu potreba i uvida u dokumentaciju svakog detata.
Rad se odvijao kroz individualni i grupni rad – radionice u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog deteta: razvoj motorike; aktivnosti za razvoj slušanja i koncentracije; aktivnosti za razvoj svesti o sebi i drugima; aktivnosti za razvoj komunikacionih veština, vežbe razvijanja koordinacije pokreta i motorike, ritma, razlikovanje prostornih odnosa, i sl. a za decu sa autizmom kroz igru i vežbe za uspostavljanje kontakta, vežbe razumevanja, održavanja pažnje na aktivnostima i sl.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas