Održana redovna 3. sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Na redovnoj 3. sednici Skupštine opštine Mali Zvornik održanoj u utorak, 04. juna, odbornici lokalnog parlamenta izjasnili su se o ukupno 8 tačaka dnevnog reda.
Usvojen je Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2023. godinu, koji je prethodno obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti, Milan Jevtić.
On je, između ostalog, naveo da su ukupni prihodi i primanja budžeta, ostvareni u iznosu od 702.526.720,30 dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci budžeta 671.831.372,70 dinara, te da razlika iznosi 30.695.347 dinara.
Tekući prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 660.124.390,55 dinara, od čega 613.665.330,14 dinara iz budžeta i 46.459.060,41 dinara iz drugih izvora.
Primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 97.608 dinara, primanja od prodaje finansijske imovine 1.482.031,60 dinara, dok su preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina ostvarena u iznosu od 40.822.690,15 dinara.
Govoreći o ostvarenju prihoda po vrstama, Jevtić je naveo da je plan neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u 2023. godini iznosio 40.800.000 dinara, a da je izvršenje 40.822.690,15 dinara.
Plan prihoda od poreza iznosio je 452.970.000 dinara, a izvršenje iznosi 423.507.565,76 dinara.
Donacije, pomoći i transferi planirani su u protekloj godini u iznosu od 206.956.402 dinara, dok je izvršenje 201.386.659,67 dinara.
Plan drugih prihoda bio je 48.980.000 dinara, a izvršenje iznosi 35.230.165,12 dinara.
Prema njegovim rečima, primanja od prodaje osnovnih sredstava ostvarena su u iznosu od 97.608 dinara, a primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 1.4823.031,60 dinara.
Navodeći podatke o ostvarenju većih prihoda u 2023. godini, Jevtić je rekao da su porezi na dohodak i kapitalne dobitke planirani u iznosu od 208.720.000 dinara, a ostvareni u iznosu 206.290.823,96 dinara, ili 98,84 posto.
Rekavši da je porez na zarade jedan od tri najveća i najznačajnija prihoda opštine, on je naveo da je plan ovih prihoda u 2023. godini iznosio 160.000.000 dinara, a da ostvarenje iznosi 160.835.928,96, odnosno 100,52 posto.
Porez na prihod od samostalne delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu po rešenju Poreske uprave planiran je u iznosu od 12.800.000 dinara, a ostvaren u iznosu od 13.968.834,73 dinara ili 109,13 posto.
Porez na prihode od samostalnih delatnosti, koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, planiran je u iznosu od 22.000.000,00 dinara, a ostvaren u iznosu od 20.942.257,72 dinara ili 95,1940 posto.
On je naveo i to da je porez na ostale prihode planiran u iznosu od 12.800.000 dinara, a ostvaren u iznosu od 9.551.273,80 dinara ili 74,62 posto.
Prihodi od poreza na imovinu u 2023. godini planirani su u iznosu od 52.400.000 dinara, a ostvareni su u iznosu 39.520.447,67 dinara ili 75,42 posto.
Jevtić je istakao da je u grupi poreza na dobra i usluge, koji su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 98,83 posto, najveći prihod ostvaren od naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, koju plaća Hidroelektrana „Zvornik“, te da je od planiranih 167.500.000 dinara po osnovu ove naknade ostvaren prihod od 156.527.159,08 dinara ili 93,45 posto.
On je rekao da su prihodi od donacija i pomoći međunarodnih organizacija u protekloj godini planirani u iznosu od 2.443.517 dinara, a ostvareni u iznosu od 369.597 dinara ili 15,13 posto, te da će ostatak sredstava biti realizovan u tekućoj godini.
U pitanju je prihod po osnovu ugovora opštine zaključenog sa predstavništvom Helvetas Swiss Intercooperation SRB, za realizaciju projekta Reforma poreza na imovinu.
Navodeći podatke o transferima koje opština dobija od drugih nivoa vlasti, Jevtić je naveo da su ukupni transferi iz svih izvora planirani u iznosu od 204.512.885 dinara, a ostvareni u iznosu od 201.017.062,67 dinara ili 98,29 %.
Po osnovu nenamenskih transfera od Republike Srbije opština Mali Zvornik u protekloj godini ostvarila je redovni prihod od 134.654.953 dinara i 20.000.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve Republike.
U okviru tekućih namenskih transfera od Republike Srbije, koji su ostvareni u iznosu od 19.018.370,45 dinara ili 96,56 posto, od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobijeno je 60.591,21 dinara za boravak dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u predškolskim ustanovama.
Ovo ministarstvo dodelilo je opštini i 1.251.046 dinara za uslugu ličnog pratioca deteta sa invaliditetom, na ime podrške za zadovoljenje osnovnih životnih potreba u svakodnevnom životu.

Po projektu „Lokalna samouprava za 21. vek“, od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobijeno je 1.815.242,01 dinara iz Fonda za funkcionalno-organizacione modele za realizaciju projektnih aktivnosti.
Od Ministarstva prosvete za pripremni predškolski program, koji realizuje Predškolska ustanova „Crvenkapa“ Mali Zvornik, dobijeno je 5.982.220,00 dinara.
Pomenuto ministarstvo odobrilo je i prebacilo na račun opštine i 247.500 dinara za realizaciju projekta „Podrška primeni IKT u predškolskim ustanovama kroz korišćenje didaktičkog sredstva „Pčelica“.

Jevtić je naveo i to da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zaključilo ugovor sa opštinom na 2.500.000 dinara za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, za druge izmene i dopune Prostornog plana opštine Mali Zvornik.
Navodeći ostale transfere, on je rekao da je Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj zaključio ugovor sa opštinom Mali Zvornik o sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja, na iznos od 784.000 dinara, za sufinansiranje projekta „Projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju elektroenergetskih instalacija za upotrebu obnovljivih izvora energije u objektima javne namene“.
Ministarstvo za demografiju i porodicu prebacilo je opštini Mali Zvornik 2.180.000 dinara, na ime jednokratne pomoći učenicima srednjih škola, za šta je utrošeno 1.730.000 dinara, dok je neutrošeni iznos od 450.000 dinara vraćen u budžet Republike Srbije.
Ministarstvo za brigu o selu prebacilo je 1.199.349,02 dinara i 1.189.279,55 dinara bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za mlade bračne parove koji žele da žive na selu, kao i 499.840,00 dinara za realizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela 2023. godine“.

U nastavku izlaganja o Predlogu Odluke o završnom računu budžeta opštine Mali Zvornik za 2023. godinu Jevtić je rekao da je za realizaciju projekta „Godine uzleta – oprema za vaspitno obrazovni rad“ Ministarstvo pravde zaključilo ugovor sa opštinom i Predškolskom ustanovom „Crvenkapa“, Mali Zvornik, na iznos od 780.000 dinara.

Od Ministarstva turizma i omladine za sufinansiranje projekta „Suvenirnica – promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija“ Turistička organizacija opštine Mali Zvornik dobila je 300.000 dinara, pri čemu je ministarstvu vraćeno 147.500,00 dinara neutrošenih sredstava.

On je naveo i to da je Biblioteka „17. septembar“, Mali Zvornik, dobila od Ministarstva kulture 400.000 dinara za realizaciju projekta „Tehničko obezbeđenje bibliotečko – imformacione delatnosti nakon uvođenja bibliotečko – informacione platforme BISIS 5“.

Od Ministarstva kulture, na konkursu „Gradovi u fokusu“, u 2023. godini dobijeno je i 13.747.242 dinara za realizaciju projekta iz oblasti kulture, pod nazivom „Kultura za sve“.

Za sufinansiranje projekta „Nabavka trostranog kipera“ Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština dodelio je opštini 7.000.000 dinara, odnosno 41,20 posto potrebnih sredstava, dok je preostali iznos od 9.992.000 dinara ili 58,80% obezbedila lokalna samouprava.

U okviru kapitalnih transfera od drugih nivoa vlasti, koji su ostvareni u iznosu od 26.487.459 dinara ili 93,07 posto, Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj podržao je sufinansiranje projekta od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i jedinicama lokalnih samouprava, kojim su opštini Mali Zvornik dodeljena sredstva u iznosu od 5.740.217 dinara, za relizaciju projekta izgradnje atmosferske kanalizacione mreže u Malom Zvorniku.

Šef Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti, Milan Jevtić, detaljno je obrazložio i rashodnu stranu budžeta opštine Mali Zvornik u 2023. godini, navodeći taksativno, po korisnicima i stavkama, sve što je lokalna samouprava u protekloj godini finansirala iz budžeta opštine.

Na redovnoj 3. sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojen je i Predlog odluke o izmeni Odluke o izmeni i dopuni Prostornog plana opštine Mali Zvornik, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke da se izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu za izmenu i dopunu Prostornog plana opštine Mali Zvornik.

Izmene pomenutih odluka, koje je predložila Komisija za planove opštine Mali Zvornik, prethodno je obrazložio građevinski inženjer Zoran Brkić, istakavši da se predložene izmene odnose uglavnom na tehničke nedostatke u odlukama koje je neophodno otkloniti.

On je istakao da će uskoro biti otvoren javni uvid u ovaj važan dokument i pozvao odbornike da animiraju građane, posebno one koji imaju nameru da nešto grade na teritoriji opštine, da iskoriste mogućnost i na vreme, tokom javnog uvida, koji će trajati oko mesec dana, daju svoje predloge i sugestije.

Poziv građanima da izvrše uvid u nacrt Prostornog plana opštine Mali Zvornik kada za to dođe vreme, odnosno kada javni uvid bude otvoren, uputio je i predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, rekavši da je to prilika za iznošenje predloga i sugestija, odnosno trenutak u proceduri donošenja ovog važnog dokumenta kada je moguće blagovremeno reagovati i dokument prilagoditi realnim potrebama.

Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojili su u utorak, 04. juna, i Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Opštinskog saveta za migracije, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost i Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik.

Pred kraj sednice, predsednik opštine Mali Zvornik pozvao je odbornike i sve građane na manifestaciju „Skobaljijada i Gurmanijada“ u subotu, 08. juna, na šetalištu pored Reke Drine, navodeći da je Turistička organizacija opštine Mali Zvornik pripremila bogat i zanimljiv program koji posetiocima garantuje lep provod.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas