Održana 61. sednica Gradskog veća

Na 61. sednici Gradskog veća, održanoj danas, doneta je Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji grada Loznice za 2022. godinu.
Predsednik Gradskog veća, gradonačelnik Vidoje Petrović, izneo je tri najvažnije karakteristike i pogodnosti ovog javnog poziva u oblasti ostvarivanja energetske efikasnosti i uštede, a to su dugoročno rasterećivanje Elektroprivrede Srbije u pogledu distribucije električne energije, koju naša zemlja trenutno u znatnoj meri uvozi, zatim relaksiranje budžeta domaćinstva koje instalira solarne panele i povećavanje proizvodnje zelene odnosno obnovljive energije, čija je upotreba danas jedan od prioriteta u svetu.
Kako je objašnjeno, osnovni uslovi za učešće privrednih subjekata na ovom javnom pozivu su da su upisani u registar APR-a i da su registrovani kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i da imaju ateste za materijale i proizvode.
Takođe, jedan od uslova je da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije kao i da daju garanciju na inverter od minimalno 5 godina i na solarne kolektore od minimalno 10 godina.
Na Gradskom veću je navedeno da će za ugradnju solarnih panela biti opredeljeno 2.4 miliona dinara, od čega jedan korisnik odnosno vlasnik porodične kuće može dobiti najviše 420 hiljada dinara u ove svrhe. Za ostalih 17,6 miliona dinara raspisan je Konkurs za ugradnju kotlova, toplotnih pumpi, stolarije i fasade.
Gradsko Veće je na današnjem zasedanju utvrdilo i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća „Toplana Loznica“ Loznica. Jednoglasno je predložen Milan Račić, diplomirani ekonomista, zaposlen u Odeljenju za imovinsko pravne odnose kao šef Odseka za evidentiranje i upravljanje imovinom Grada Loznice, koji je prethodno radio u Odeljenju za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave, zatim kao šef finansija u Prekršajnom sudu u Loznici. Takođe je i dugogodišnji sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas