Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite obavešteni !

OBAVEŠTENJE Da li ste upisani u birački spisak

Iz gradske uprave upućen je javni poziv građanima da u susret referendumu o ustavnim promenama provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i da li su evidentirani podaci tačni.

 

На основу члана 14. став 1. и 15. и 21.  Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021), Градска управа града Лозница

 

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

РАСПИСАНОГ ЗА 16. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

 

 

 

Део Јединственог бирачког списка за територију града Лозница, изложен је у седишту Градске управе града Лозница, улица Карађорђева број 2., Услужни центар – шалтер 11 и први спрат (нови део зграде), канцеларија број 110.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид као и захтеви за промену у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Лозница могу поднети Градској управи сваког радног дана у времену од 07 часова до 15 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 31. децембра 2021. године у 24 часа.

Грађани могу од расписивања Републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25. децембра 2021. године до 24 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања референдума.

Од закључења бирачког списка, од 31. децембра 2021. године па све до 72 часа пре дана референдума, односно до 12. јануара 2022. године у 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке градске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

 

Број: 1535/2021-III1

У Лозници, 01. децембар 2021. године                                                                      

                                                                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                   

            Владимир Радојчић, дипл. правник 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas