Nema razloga za brigu, dim iz nove toplane je vodena para

Beličasti dim iz novoizgrađene toplane u Malom Zvorniku, koja je nedavno puštena u rad, je vodena para koja se oslobađa prilikom sagorevanja biomase.

Da nisu u pitanju štetne materije već višak vode iz sirove drvne sečke, objasnio je Marko Milić, predstavnik preduzeća „Južna Bačka“, izvođača radova na izgradnji toplane, odgovarajući na pitanja i komentare građana zabrinutih za to kolika je štetnost dima koji se izdvaja prilikom rada novog kotla.

On je naveo da je kotlovsko postrojenje urađeno prema smernicama Evropske unije, te da je ispunjenost normi definisanih najsavremenijim EU standardima bio uslov da bi takvo postrojenje moglo da bude napravljeno.

Osnovno gorivo koje se koristi za rad toplane je takozvana sečka drveta, dobijena drobljenjem sirovih stabala i granjevine, koja je CO2 neutralna, odnosno ne doprinosi povećanju emisije ugljen – dioksida u atmosferu, ali sadrži vodu koja isparava prilikom sagorevanja drvne sečke.

„Budući da je drvna sečka nastala drobljenjem sirovog drveta sadrži veliku količinu vlage. Sagorevanjem u ložištu vlaga, odnosno voda isparava i izlazi sa produktima sagorevanja kroz dimnjak. U dodiru sa hladnim vazduhom para se kondenzuje što se manifestuje belim oblakom pare, slično kao kada se formira beli dim prilikom disanja na hladnom vazduhu“, objasnio je Milić.

On je dodao da je samo sagorevanje potpuno kontrolisano i u skladu sa važećom Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, koja je u skladu sa EU direktivama.

Milić je dodao da su za proizvodnju energije za grejanje do sada korišćena fosilna goriva u zastarelim postrojenjima, pri čemu je emisija zagađivača bila višestruko veća.

Među fotografijama u prilogu teksta je i fotografija sa merenja emisija zagađujućih materija prilikom rada novog kotla, koja pokazuju višestruko niže vrednosti parametara od maksimalno dozvoljenih.

Ljiljana Ristanović

Sufinansirano od strane opštine Mali Zvornik

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas