NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI DIJALOGA ZA PREVENCIJU PRIRODNOG HAZARDA POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

Projekat Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda završen je 9. juna, u Banji Koviljači, potpisivanjem Memoranduma o saradnji organizacija civilnog društva u regionu Podrinja. Potpisivanje Memoranduma jeste šansa za programsku saradnju svih nevladinih organizacija u regionu Podrinja, čime će moći da ostvare zajedničke interese, kao i da postignu usprešnije rezultate u lokalnoj zajednici.

Zajedničke programske aktivnosti ostvarivaće se naročito u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, primene načela i principa održivog razvoja, zaštiti i održivom korišćenju prirodnih resursa, unapređenju dostupnosti informacija od javnog značaja i jačanju lokalne zajednice za adaptivni odgovor na klimatske promene.

 

Ukazano je i na potrebu angažovanja neophodnog stručnog kadra – menadžera CZ u lokalnim samoupravama koji bi se bavili isključivo procenom ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća/rizikom, zaštitom i spasavanjem i povezati ih funkcionalno i organizaciono sa referatima zaštite ŽS, kao i da NVO-i treba da budu osnaženi i podstaknuti od države i same lokalne zajednice kroz oblike pomaganja konkretnih projekata i aktivnosti čiji konačni korisnici će biti lokalne zajednice. Raditi na podizanju nivoa javne svesti – kroz informisanje javnosti, edukaciju građana, a posebno mladih, adekvatnim aktivnostima u školama i namenskim programima koje bi sprovodile NVO u jedinicama lokalne samouprave.

Na to koliko su svi bili uključeni u projekat ukazala je na početku konferencije i Slađa Đorđević, koordinator projekta:

– Tokom rada na ovoj temi išli smo i po školama, uključili smo najmlađu populaciju u proces saznanja o klimatskim promenama. Edukovali smo ih da i oni kada odrastu treba svojim ponašanjem da budu spremni na delovanje u svojim lokalnim zajednicama. Ovoj kampanji su se pridružili i studenti Fakulteta Futura i oni su tu kampanju jako lepo uradili, sproveli su anketu i upitnik, a sve to će koristiti i za jedan diplomski rad. – navela je ona u uvodnom obraćanju prisutnima.

Posebno interesantna bila je i vežba koju je osmislila Mila Knežević, trener za određene oblasti koje su obrađivane u toku celog procesa, a koja je, kroz igru svih prisutnih koji su imali za zadatak da pomoću četiri bela papira pređu sa zamišljene obale na drugu kroz nabujalu reku, a koji su predstavljali magične čamce i niko nije smeo nogom stati u vodu, ukazala na nužnost i potrebu uključenja svih u slična, rizična dešavanja i neophodnost saradnje i pomoći.

– Dobro je što imamo povezan civilni sektor. Imamo i vladin i nevladin sektor na ovom skupu. Imamo sve ljude koji su relevantni za ovu problematiku, tako da, na neki način, ovaj skup i potpisivanje Memoranduma je jedna dobra vodilja za pravljenje kvalitetnijeg plana za rešavanje problema na ozbiljan način.- istakla je ona.

Katarina Despotović/ Dalibor Krstić

Оставите одговор

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas