Lovstvo u lozničkom kraju – tradicija duga preko 120 godina

Lov je stara i snažna kulturna tradicija u Srbiji. Prva organizovanja u udruženja sežu još u 19.vek.  Pre 125 godina, baš u oktobru, osnovan je Savez lovačkih udruženja kraljevine Srbije i usvojena su prva Pravila Saveza. Samo dve godine kasnije, Srbija je imala 42 udruženja sa preko 2.500 članova. U Mačvanskom kraju, istinski ljubitelji lova su se među prvima organizovali.

Lovačko udruženje “Gučevo“ iz Loznice je udruženje građana koje postoji više od 120 godina. Broji oko 800 članova i osnovano je sa ciljem upravljanja i unapređenja područja lovišta. To podrazumeva brigu o prirodi, održavanje lovišta, hranjenje divljači u periodu kada hrane nema dovoljno u prirodi, zaštitu zdravlja ljudi i životinja aktivnim učešćem u sprečavanju pojave i širenja zaraznih bolesti divljači i zoonoza.

„Lovstvo u Srbiji često trpi osude određenih delova javnosti. Međutim, lov je među najstarijim privrednim granama u ljudskoj civilizaciji i osnov je savremenog sveta kakav danas poznajemo. Svest o značaju očuvanja prirodnih dobara integrisana je u razvoj lovstva, sa ciljem održive egzistencije. Doprinos organizovanih lovačkih udruženja je i u sprečavanju krivolova i poštovanju pravila lova definisanih zakonom, kontrolisanju populacije divljači u lovištu, edukaciji lovaca i šire populacije o značaju očuvanja biodiverziteta, unapređenju lovne etike.“, izjavio je Vladan Vasić, upravnik lovišta iz Lovačkog udruženja “Gučevo”.

Ovo lovačko udruženje vrši i monitoring i povećanje brojnosti populacija divljači u granicama kapaciteta lovišta. Vodi računa i da se na 45.417 hektara lovišta ,,Jadar,, kojim gazduje odstrel vrši racionalno, isključivo u skladu sa planskim dokumentima koje je odobrilo nadležno Ministartvo u cilju kontrole brojnosti određenih vrsta i održavanja prirodne ravnoteže.

U skladu sa ciljevima zaštite prirode i biodiverziteta, pokrenuli su projekat uzgoja fazana i jarebica, kako bi povećali gustinu naseljenosti ovih vrsta i doprineli očuvanju životne sredine i biološke raznolikosti. U finasijsku podršku tom projektu koji će imati višestruki doprinos, uključila se i kompanija Rio Sava. U prethodnim godinama, članovi Udruženja primetili su da se broj divljih životinja u lovištu Jadar smanjuje, usled migracije životinja. U kompaniji prepoznaju i da  trenutne aktivnosti, češće prisustvo ljudi i teških vozila na području Jadra mogu dodatno, u određenoj meri uticati na brojnost i seobe divljih životinja. U sklopu svoje posvećenosti saradnji sa lokalnom zajednicom, Rio Sava vidi kao svoju obavezu da bude partner u očuvanju biodiverziteta i lovne tradicije koja je važan deo kulturnog nasleđa u ovom delu zemlje. Pored doprinosa biodiverzitetu, uzgajalište fazana i jarebica će dugoročno ekonomski osnažiti lovačko udruženje da na pravilan način održava lovište i kontroliše primenu pravila lova propisanih zakonom. Iz kompanije istču da je saradnja sa Lovačkim udruženjem „Gučevo“ dobar primer prevencije, jer se ostvaruje pre početka rudarskih aktivnosti koje bi  mogle imati uticaj na okolnu prirodu i lovište.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas