KOMPANIJA GARANTUJE BEZBEDNU REALIZACIJU PROJEKTA

“Intervju sa izvršnim direktorom „Rio Tintovog“ projekta „Jadar“ u Srbiji Čadom Bluitom”

Namera kompanije je da objavljenim studijama o proceni uticaja na životnu sredinu odbaci sve neutemeljene tvrdnje i neproverene informacije i da se započne dijalog zasnovan na činjenicama, jer 100 odsto veruje u bezbednu realizaciju projekta i u potpunosti je spremna na otvorenost u prikazu svojih aktivnosti. Koristi od projekta „Jadar“ za Loznicu i Srbiju bile bi višestruke, a kompanija želi da ostvari dobru, partnersku saradnju sa lokalnim dobavljačima, da podrži razvoj poljoprivrede i preduzetništva, malih i srednjih preduzeća i uopšte pozitivno utiče na razvoj lokalne zajednice sa ciljem da razvijaju i grade poverenje u budućnosti.

Foto RSE

Izvršni direktor „Rio Tintovog“ projekta „Jadar“ u Srbiji Čad Bluit (Chad Blewitt) u razgovoru za TV „Lotel“ rekao je da su nedavno samoinicijativno objavljeni nacrti Studije o proceni uticaja na životnu sredinu urađeni ozbiljno i sveobuhvatno, sa namerom da se u javnosti podstakne otvoren i transparentan dijalog o projektu zasnovan na činjenicama. Prema njegovoj oceni, reč je o najkompletnije urađenim studijama na tu temu u Srbiji do sada, koje pokazuju da je bezbedna realizacija projekta u potpunosti moguća, za šta postoji niz garancija, a naredne korake vezane za realizaciju projekta „Jadar“, kako je istakao, trebalo bi da načini Vlada Srbije.

– Ovo je prekretnica za kompaniju „Rio Tinto“, ali i šansa za građane Loznice i Srbije. Na pripremi studija radilo se više od šest i po godina uz učešće srpskih i međunarodnih stručnjaka – rekao je i dodao da kompanija u potpunosti podržava nalaze objavljenih studija čime odbacuju sve neutemeljene tvrdnje i neproverene informacije i započinju dijalog zasnovan na činjenicama.

– Uz radne nacrte studija, objavili smo i prateći materijal, informativne brošure, u kojima se jednostavnim jezikom i na razumljiv način objašnjavaju nalazi studija. Ne negiramo potencijalne rizike koji postoje u realizaciji svakog velikog projekta ovog tipa. Ipak, u pripremu i realizaciju studija mi smo do sada uložili 600 miliona dolara i smatramo ove studije najozbiljnijim studijama koje su urađene za jedan projekat eksploatacije litijuma u celoj Evropi do ovog trenutka – istakao je Bluit.

Foto TV Lotel

Kako je naveo, da je projekat moguće bezbedno realizovati postoji niz garancija kompanije. Najpre, to su dosadašnja ulaganja od 600 miliona dolara i namere da ulože dodatni novac u iznosu od nekoliko milijardi dolara, uz očekivani povrat investicije, odnosno profita. Naredna garancija je tzv. „baterijski pasoš“, koji stupa na snagu 2027. godine i na osnovu koga će svaki deo baterije, tj. svaka sirovina (litijum ili borna kiselina) morati da zadovolji evropske standarde, a za svaki deo baterije biće potreban dokaz o poreklu, što, kako je Bluit objasnio, znači da ne bi mogli da izvoze svoje proizvode na tržište Evropske unije (EU) ukoliko ti standardi ne budu zadovoljeni.

– Sledeći nivo osiguranja je mogućnost nadzora naših aktivnosti od strane lokalne zajednice. Na našim javnim prezentacijama projekta i više od 135 sastanaka u Loznici i širom Srbije, često smo imali priliku da čujemo stav od prisutnih da ne veruju da će kompanija, Vlada i mediji obavestiti javnost ako neko napravi grešku. Naš odgovor na to je da postoje brojne vrste nadzora. Na našoj internet stranici objavljivaćemo tačne podatke o našim aktivnostima, uz rad nezavisnih revizora, ali podržavamo i mogućnost nezavisne kontrole aktivnosti kompanije od strane lokalne zajednice, tako da će članovi lokalne zajednice imati mogućnost da provere sve naše rezultate i aktivnosti – kazao je Bluit i naglasio da kompanija ne želi ništa da sakrije jer 100 odsto veruju u bezbednu realizaciju projekta i u potpunosti su spremni na otvorenost u prikazu svojih aktivnosti.

Suživot poljoprivrede i rudarstva u Jadru, kako je Bluit rekao, bio bi moguć. Poljoprivredne aktivnosti bi se nesmetano nastavile na površini s obzirom da bi, ukoliko dođe do realizacije projekta, to bio moderan, podzemni rudnik sa dva okna i tunelima koji se koriste za pristup rudnom telu.

– Nije u pitanju rudnik otvorenog kopa i velika rupa na površini gde bi uticaj rada rudnika bio očigledan. U slučaju podzemnog rudnika, ne postoji zagađenje useva ili vode. Mi bismo želeli da kupujemo poljoprivredne proizvode sa farmi koje se nalaze u okolini centralnog područja projekta i da te proizvode ponudimo našim zaposlenima u kantinama, čime bismo pokazali da je realizacija projekta u potpunosti bezbedna – istakao je.

Srbija, prema njegovoj oceni, ima čvrsto postavljene zakone i standarde kada su u pitanju propisane vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh, vodu ili nivoe buke, a kompanija je posvećena tome da ih u potpunosti ispuni, kao i standarde EU.

– Ukoliko ispunimo standarde EU i Srbije, mi u stvari zadovoljavamo najviše svetske standarde – rekao je Bluit.

U potpunosti je odbacio i netačnim ocenio tvrdnje koje su se pojavile na protestima s kraja 2021. i početkom 2022. godine da će kompanija nasilno raseliti 20.000 ljudi iz Jadra, uključujući osobe sa invaliditetom i starije osobe.

– Sa centralnog područja projekta koje pokriva 220 hektara od 158 stalno naseljenih, 156 ljudi je do sada dobrovoljno napustilo to područje. Neke od njih smo uključili u naš Program za obnovu sredstava za život i pratimo njihove aktivnosti, jer želimo da znamo da li je njihov današnji život i životni standard, ako ne bolji, onda bar onakav kakav je bio pre preseljenja. Otkupili smo 51 kuću i na centralnom području projekta nalazi se još jedna u kojoj žive dva člana domaćinstva koji žele da nam je prodaju, ali mi nismo u prilici da odgovorimo na njihovu želju bez dozvola i da im ponudimo otkup. Ukoliko dođe do realizacije projekta, mi ćemo to učiniti – kazao je Bluit.

Još jedna od dezinformacija i neutemeljenih tvrdnji bila je da će voda biti zagađena sumpornom kiselinom.

– Uopšte nije predviđeno ispuštanje sumporne kiseline – jasno je poručio i pozvao sve one koji su iznosili neosnovane tvrdnje da se uključe u dijalog zasnovan na činjenicama i ponove ih.

– Čini se da oni danas ne ponavljaju tvrdnje koje su ranije iznosili, verovatno plašeći se pravnih posledica i svoje reputacije suočeni sa činjenicama i nalazima objavljenih studija – zaključio je Bluit.

Na pitanje šta se dešava sa urušenim objektima koji su u vlasništvu kompanije i zbog čega i pored njihove namere ti objekti nisu porušeni i uklonjeni, jer su nebezbedni i ruže čitav predeo, Bluit je odgovorio:

– Pokušali smo prošle godine. Protivnici projekta su u aprilu 2022. godine pisali Vladi Srbije i Gradu Loznici i tražili da počnemo sa aktivnostima rušenja. Mi smo izveli na teren svoje izvođače radova, imali smo sve dozvole, ali su nas blokirali u našim namerama i napravili predstavu za medije. Prvo su nas pitali da obavimo aktivnosti rušenja, da bi nas onda zaustavili. Mogu da pretpostavim da je u pitanju politika, a ne briga za bezbednost i zdravlje ljudi, niti volja lokalne zajednice.

Dodao je da će, ukoliko dođe do realizacije projekta, jedan od prvih razgovora biti razgovor sa lokalnim vlastima i predstavnicima lokalne zajednice o realizaciji aktivnosti rušenja objekata.

Srbija (Jadar) je jedino mesto na svetu gde je pronađen jadarit i pod tim nazivom registrovan kao nov mineral, koji, prema rečima Bluita, može da podrži nekoliko različitih industrija u Srbiji i bude višestruko koristan za Loznicu.

– Ležište jadarita je svetski značajno ležište koje bi postalo deo lanca vrednosti električnih vozila. Jadarit ima najduži životni vek, litijum najboljeg kvaliteta, životni vek rudnika od 39 godina, prilike za zaposlenje za nekoliko generacija, a projekat „Jadar“ bi doneo visokoplaćene poslove za visokostručni kadar, razvoj malih, srednjih i velikih preduzeća za više generacija i zaradu od rudne rente. Ukupno 40 procenata rudne rente ostvarene realizacijom projekta „Jadar“ išlo bi Loznici, a ne smemo zaboraviti ni multiplikativne efekte koji bi se odnosili na obrazovanje, obuke, zaposlenje u rudniku, postrojenju za preradu rude i povezane industrije, Postoji mogućnost izgradnje celog ekosistema koji bi se razvio zahvaljujući ovom ležištu od svetskog značaja. U fazi izgradnje, koja bi trajala četiri godine, rudnik bi zaposlio oko 3.500 građevinskih radnika. Nakon osnovne, početne velike investicije, ekonomija počinje da cveta, pa tako nakon faze izgradnje dolazi faza rada rudnika, koja podrazumeva nova ulaganja, oko 1300 stalno zaposlenih sa minimalnom platom od 1000 evra i nove ekonomske koristi za Loznicu – precizirao je Bluit.

Podsetio je da kompanija planira da, ukoliko dođe do realizacije projekta, osnuje Razvojni fond projekta „Jadar“ u koji bi se godišnje ulagalo 5 miliona evra u različite svrhe i za različite projekte.

Foto RSE

– To znači da bi naš uticaj na lokalnu zajednicu bio u potpunosti pozitivan – rekao je Bluit i naveo da kompanija želi da ostvari dobru, partnersku saradnju sa lokalnim dobavljačima i podrži razvoj preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, turizma, poljoprivrede i drugih delatnosti.

S ozbirom na to da se svet kreće ka elektrifikaciji i tzv. zelenoj tranziciji i da EU teži ukidanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem do 2035. godine, Bluit je istakao da to znači da baterijski pasoš, električna vozila i obnovljiva energija skladištena u baterijama dodatno dobijaju na značaju i da litijum postaje nova nafta. Samim tim, u povećanoj potražnji za litijumom, prema njegovim rečima, leži i geopolitička snaga Srbije.

– Ono što Loznica ima, što je bogomdano, jeste ležište litijuma najviše svetske klase i sa najdužim životnim vekom u celoj Evropi. Ipak, stanovnici Loznice i građani Srbije su ti koji treba da odluče da ovo ležište svetske klase razvijaju u skladu sa standardima u zaštiti životne sredine i društvene zajednice 21. veka – poručio je.

Kada je reč o otpadu, kompanija „Rio Tinto“ je 2019. godine svesno donela odluku da prevaziđe standarde EU i odlučila se za proizvodnju suvog, sabijenog otpada, a pored toga razmatraju se i rešenja za prenamenu otpada i potencijalna rešenja za proizvode sa dodatom vrednošću, što EU naziva cirkularnom ekonomijom.

– Koliko god je to tehnički i ekonomski izvodljivo, ulažemo sve napore da eliminišemo otpad u potpunosti – istakao je i najavio da je kompanija spremna da u narednom periodu organizuje javne prezentacije po ugledu na ranije održavane u Loznici i okolini i podrži učešće grada Loznice i svih zainteresovanih strana u nastavku dijaloga zasnovanog na činjenicama.

Bluit se kompaniji „Rio Tinto“, koja postoji više od sto pedeset godina, pridružio 2000. godine, a pre toga radio je na projektima na šest kontinenata širom sveta.

Kako je istakao, rudarske kompanije voli da poredi sa avio-kompanijama, koje moraju da rešavaju probleme i rizike sa kojima se suočavaju u radu, jer ako to ne urade, ako ignorišu probleme, prestaće da postoje.

– Rudarske kompanije su dugoročni partneri lokalne zajednice, a to bi bio slučaj i sa projektom „Jadar“ i kao dobar sused imaju potrebu da se oduže zajednici – naglasio je Bluit i ukazao na razne programe saradnje uključujući i program donacija.

Razvoj rudarstva i rudarskih aktivnosti, prema njegovim rečima, podrazumeva stalni napredak i danas rudarstvo nije ono što je bilo pre 80 godina.

– Rudarske kompanije su odgovorni čuvari zemljišta i dobri susedi, a standardi koji bi se primenjivali na projektu „Jadar“ su najviši mogući standardi u zaštiti životne sredine i društvene zajednice – rekao je i još jednom pozvao građane da ne veruju svemu što čuju i pročitaju, već da posete Info-centar kompanije u Loznici i sami se uvere.

– Želimo da razvijamo i gradimo poverenje u budućnosti. Nameravamo da kupujemo proizvode i useve lokalnih poljoprivrednika, proizvode od domaćih dobavljača, zapošljavamo ljude iz lokalne zajednice kao što radimo već 20 godina. Ne postoje veliki projekti bez ograničenih uticaja na životnu sredinu, ali pozitivne strane tih ulaganja daleko nadmašuju negativne. Dokaz naše posvećenosti projektu je činjenica da će svi naši zaposleni, radnici, izvođači radova i rukovodstvo kompanije biti u Loznici, udisati ovaj vazduh i piti ovu vodu. I to je još jedan dokaz da je realizacija projekta „Jadar“ u potpunosti bezbedna – zaključio je.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas