Povodom pokušaja udruženja građana „Ne damo Jadar“ da se spreči rušenje napuštenih objekata u Gornjim Nedeljicama i netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti u pogledu izdavanja dozvola za uklanjanje pomenutih objekata, a koji se nalaze u vlasništvu preduzeća Rio Sava Exploration doo, Gradska uprava grada Loznice obaveštava građane:

Da se to isto udruženje građana – dakle Udruženje građana „Ne damo Jadar“ – 26.04.2022.godine obratilo Gradskoj upravi sa zahtevom gde pod tačkom 4. traži od Gradske uprave, citiramo:

“ Kompanija Rio Sava je vlasnik velikog broja parcela na teritoriji katastarske opštine Gornje Nedeljice i katastarske opštine Slatina. Između ostalog i velikog broja napuštenih kuća koje su većinom oskrnavljene i devastirane. Molimo vas da u saradnji sa njima ili nekom merom nađete model da se te kući poruše u potpunosti, a do tada da im naložite da održavaju dvorište i njive koje su njihove,a ne da se na tim mestima legu raznorazne štetočine i zmije. Najurgentniji je primer kuće na kat. parceli br 53/3 kat. opština Slatina u kojoj su se zalegli pacovi i neke sitne zveri koje svako malo dave živinu po selu.“

Gradska uprava odnosno nadležno Odeljenje za planiranje i izgradnju donelo je rešenja o dozvoli uklanjanja objekata koja su postala pravosnažna na zahtev vlasnika parcela i objekata po zakonu propisanoj proceduri. Samim tim, izašli smo i u susret – naravno sve u skladu sa zakonom – zahtevu koji nam je podnet od strane udruženja. Zašto se ovo udruženje sada ponaša kao da su zaboravili šta su tražili, to nije pitanje na koje mi možemo da odgovorimo, niti time želimo da se bavimo, ali obzirom da mi nismo zaboravili i zarad objektivnog i istinitog obaveštavanja građana smatrali smo da smo dužni da iznesemo sve relevantne činjenice o ovom slučaju.

U prilogu ove informacije se nalazi i zahtev udruženja upućen Gradskoj upravi.

Gradska uprava grada Loznice

Zahtev udruženja možete preuzeti ovde.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas