Informacija o stanju na teritoriji grada Loznice

1. Tokom dana 30.5.2023. godine količina padavina na teritoriji grada Loznice iznosila je oko 70 l/m2;
2. Usled toga došlo je do porasta nivoa vodostaja na vodotokovima na teritoriji grada Loznice, a posebno na vodotokovima II reda (Bolnički potok, Klubački potok, Šački potok, Žeravija, Krivaja, Cernica, Korenita, Karlagan, Ribarička reka, Tronoša).
3. Navedeni vodotokovi su se izlili u 20 mesnih zajednica (Krajišnici, Crnogora, Stepa Stepanović, Lešnica, Donji Dobrić, Čokešina, Klupci, Gradilište, Trbušnica, Runjani, Stepa Stepanović, Gornja Badanja, Donja Badanja, Draginac, Korenita, Krivajica, Cikote, Jarebice, Ribarica, Jadranska Lešnica).
4. Usled obilnih padavina došlo je do plavljenja jednog dela ulica u gradskim mesnim zajednicama i otežanog odvijanja saobraćaja.
5. Zbog veće količine nanosa došlo je do prekida saobraćaja u trajanju od oko 30 minuta na putnom pravcu Loznica – Zajača. Izvršena je sanacija putnog pravca i saobraćaj se odvija normalno. Na udaru snažnih vodenih bujica našli su se putevi i objekti komunalne i elektroenergetske infrastrukture. Poplavljeno je oko 200 domaćinstava sa pomoćnim objektima, dok je voda prodrla u oko 15 stambenih objekata (od kojih je najviše u ulice Luna Milovanovića u Klupcima,7 objekata), kao i prostorije Urgentnog centra Opšte bolnice gde je pričinjena značajna materijalna šteta, kako na objektu tako i na opremi i uređajima. U pomenutim stambenim objektima u ulici Luna Milovanovića je iz bezbednosnih razloga izvršeno privremeno isključenje električne energije.
6. Na ostalom području grada Loznice snadbevanje električnom energijom odvija se nesmetano.
7. Izvršena je sanacija prioritetnih putnih pravaca na teritoriji ugroženih mesnih zajednica i sobraćaj se odvija nesmetano.
8. Snabdevanje vodom odvija se nesmetano na teritoriji grada Loznice.
9. JVP „Srbijavode“ Beograd, proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na vodotoku I reda reka Jadar u 7,00 časova.
10. Angažovani su svi kapaciteti sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Grada Loznice, a pre svega ljudski i materijalni resursi, kao i KJP Naš dom, JP Vodovod i kanalizacija i JP Loznica razvoj. Ukupno je angažovano oko 50 lica, 10 pumpi za crpljenje vode, 10 radnih mašina i veći broj prevoznih sredstava
11. Sve vreme radni timovi bili su blagovremneo angažovani na praćenju stanja na terenu, preduzimanju odgovarajućih mera zaštite i spasavanja i otklanjanju posledica koje su izazvane obilnim padavinama.
12. Nakon prestanka padavina i relativnog smirivanja stanja na terenu 30. maja oko 23 časa održana je vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Loznice kojom je predsedavao komadant štaba Vidoje Petrović gde su podneti izveštaji radnih grupa o stanju na terenu.

13. Nakon toga gradski Štab za vanredne sitauacije je preduzeo dodatne mere:
1. Preduzimanje aktivnosti na pripremi 1000 vreća peska, smeštenih na palete i njihovo dopremanje na kritične tačke.
2. Dostavljanje 100 paketa sa hranom najugroženijim porodicama.
3. Dostavljanje ćebadi.
4. Obezbeđenje autocisterni sa pitkom vodom na nekoliko ugroženih lokacija.
5. Angažovanje svih raspoloživih snaga na raščišćavanju terena, pre svega na putnoj infrastrukturi, kao i pranje gradskih ulica na kojima su ostali ostaci mulja i taloga usled pomenutih bujica.
6. Naloženo je gradskom menadžeru da održi sastanke sa profesionalnim upravnicima stambenih zajednica koji imaju probleme sa poplavljenim podrumima.
7. Uvedeno je 24 časovno dežurstvo u Situacionom centru Gradskog štaba za komunikaciju i davanje upustava građanima.
8. Naloženo je načelniku Gradske uprave da adekvatnim aktom stavi u pripravnost pripadnike „DVD Loznica“ Loznica, kao operativne snage – jednica civilne zaštite opšte namene.
9. Pojačan je rad Komunalne milicije.
10. Određen je jedan broj vozila Doma zdravlja za odvoženje pacijenata koji nisu u mogućnosti da svojim vozilima dođu do zdravstvenih ustanova.
11. Grad Loznica je angažovao svoja vozila za potrebe ugoženih građana.

Situacija na terenu se konstantno prati.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas