GRADSKO VEĆE Usvojene odluke o sufinansiranju projekata

Na prvom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća u Loznici kojim je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović donete su odluke za sufinansiranje projekata i raspisivanje javnog konkursa u oblasti kulture, proizvodnje medijskih sadržaja, crkava i verskih zajednica i posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta grada Loznice u 2023. godini.

Javni konkursi su pozitivna praksa koja je u proteklim godinama dala dobre rezultate i unela novi kvalitet kod svih korisnika sredstava, ali se zbog opštih prilika u društvu očekuje da se proširi uloga i sadržina u prilazu realizaciji svakog pojedinačnog poduhvata iz konkursa. Izneto je jedinstveno zalaganje da se shodno kalendaru aktivnosti građani i institucije više informišu o toku realizacije svakog konkursa, kvartalno, šestomesečno ili godišnje na način da se u svakom trenutku zna koji se programi realizuju.

U tom smislu potrebno je da Gradska uprava nakon sprovedenog konkursa na zvanični sajt grada postavi informaciju o korisnicima sredstava koji su po osnovu projektnog finansiranja dobili finansijsku podršku bilo da se radi o projektima iz kulture, sporta ili nekim drugim. Istovremeno je potrebno i da korisnici sredstava dostave Gradskoj upravi kalendar aktivnosti manifestacija koje će Gradska uprava postaviti na sajt, a sve u cilju veće transparentnosti i informisanja građana o tome ko, u koje svrhe i na koji način koristi dobijena sredstva.

Gradsko veće je usvojilo rešenje o finansiranju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, ostvarivanju prava na besplatne udžbenike za osnovce i srednjoškolce kao i načinu finansiranja ishrane učenika sa smetnjama u razvoju i invalidnošću.

U delu diskusije pri donošenju odluke o raspisivanju konkursa za dodelu gradske nagrade za najbolje studente i srednjoškolce tokom 2023. godine podržana je inicijativa gradonačelnika Vidoja Petrovića da se uporedo sa finansijskom podrškom u Odeljenju za društvene delatnosti stvara jedinstvena baza podataka o stručnim profilima koji su neiscrpan rasurs grada Loznice. Njihova stručnost i znanja su svetao primer mladima ali i najbolja preporuka za poslodavce kod kojih mogu dobiti posao. Takva praksa je najbolja preporuka za održivost svakog sistema vrednosti, integrisanja i čvršćeg povezivanja sa lokalnom zajednicim. U tom smislu nastojaće se da se imena svih najboljih studenata, dobitnika gradskih nagrada nađu u jednoj publikaciji sa periodičnim izdanjima gde će biti prepoznatljiva njihova stručnost i motivacioni značaj za lokalnu zajednicu, rečeno je.

Na današnjem zasedanju Gradskog veća u Loznici usvojen je Izveštaj o sanaciji gradske deponije u 12. fazi i sanaciji divljih deponija u protekloj godini sa ocenom da je postignut vidljiv napredak u toj oblasti komunalne higijene grada navodi se u saopštenju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas