Nastavljajući aktivnosti vezane za koordinaciju rada načelnika Upravnog okruga i jedinica lokalnih samouprava sa područja Upravnog okruga ,na suzbijanju širenja virusa Kovid-19,a u svrhu primene Uputstva koje je dostavila Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor i Radna grupa za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19,u sredu 28.oktobra 2020.godine,sa početkom u 9:00 časova,održan je sastanak u Gradskoj upravi grada Loznice.

Sastanku su prisustvovali načelnik Vladan Krasavac,gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović,načelnik Gradske uprave Vladimir Radojčić,rukovodioci gradskih inspekcijskih organa,predstavnik Policijske stanice,predstavnici republičkih inspekcija koji poslove obavljaju za područje grada Loznice i to predstavnici tržišne inspekcije,inspekcije za rad i radne odnose,veterinarske i turističke inspekcije.

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac upoznao je prisutne sa sadržinom Uputstva o metodologiji i koordinaciji rada na suzbijanju širenja virusa Kovid-19.

Samo zajedničkim delovanjem svih državnih organa može se postići efekat borbe protiv širenja virusa Kovid-19.
U Uputstvu je navedeno za koje objekte i događaje se vrši kontrola primene protivepidemijskih mera i koji su to objekti i događaji sa stanovišta procene rizika određeni kao visokorizični.

Rukovodilac organizacione jedinice sanitarne inspekcije za teritoriju Upravnog okruga daje saglasnost na nedeljni plan nadzora, uz mogućnost izmene u skladu sa trenutnim epidemiološkim okolnostima i predlozima predstavnika drugih republičkih inspekcija.

Gradonačelnik Loznice je obezbedio tehničku podršku i pomoć republičkim inspektorima na taj način što je odobrio upotrebu službenog vozila i vozača za potrebe obavljanja nadzora na teritoriji grada Loznice,s obzirom da republičke inspekcije /sanitarna i veterinarska/nemaju dovoljan broj službenih vozila za redovan rad.

Zaključeno je da se odmah pristupi realizaciji Uputstva ,kako bi se postigao efekat suzbijanja širenja virusa Kovid-19.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas