Posle razmatranja predloga odluke o izmenama i dopuni Plana detaljne regulacije bloka između Trga Vuka Karadžića, ulica Svetog Save, Dositeja Obradovića i Dragoljuba Popovića, koja je jednoglasno usvojena na današnjem zasedanju Gradskog veća u Loznici, dopunjeno je plansko rešenja i to u sferi saobraćajne, komunalno – urbanističke i energetske infrastrukture. Sveukupna procedura odvijala se u saradnji sa građanima, koji su svojim predlozima doprineli da, se sa nadležnim službama Gradske uprave, iznađu najbolja stručna rešenja za ulice, pešačke staze, način parkiranja vozila i zelene površine, što je u skladu sa ciljem za koji se zalaže rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom da se svake godine u gradu zasadi 1000 novih stabala, kao i da se urede nova blokovska parking mesta.
Kada je reč o izveštaju o radu gradskog Pravobranilaštva u protekloj godini on obuhvata 1974 predmeta, od kojih je rešeno 1526. Postupci koji su u toku i dinamika rešavanja sprovodi se u Zakonski propisanim rokovima odnosno uslovljena je radom drugih nadležnih organa.
Gradsko veće je usvojilo informaciju Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj o poslovanju javnih preduzeća, ustanova i organizacija u Loznici za prvo tromesečje ove godine. Ocena je da je javni sektor i ove godine na dobrom putu da okonča svoje poslovne planove, rečeno je. Imajući u vidu okolnosti koje se odražavaju, kako na globalnom tako i centralnom nivou situacija u lozničkim preduzećima je dosta dobra sa obezbeđenom tekućom likvidnošću i cenovnom stabilnošću komunalnih usluga u vreme inflatornih promena.
Na današnjem zasedanju u punom sastavu Gradskog veća sa nova tri člana Milijanom Sakić, Blagojem Rankovićem i Vlastimirom Isakovićem, koji su imenovani na junskoj skupštini grada Loznice jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u ovoj godini, kao i više drugih normativno pravnih rešenja i akata.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas