U Loznici se formira nova stambeno-poslovna zona – 5 ha zemljišta predviđeno za izgradnju stanova, hotela, tržnih centara, restorana

U Loznici je u planu formiranje nove stambeno-poslovne zone koja će se nalaziti u ulici Filipa Kljajića. Kako je predstavljeno Planom detaljne regulacije koju je izradio Infoplan d.o.o., buduća zona obuhvataće površinu od 5 hektara na kojoj će biti izgrađeni objekti namenjeni višeporodičnom stanovanju i poslovni prostori u kojima će biti smešteni privredni subjekti koji se bave tercijarnim delatnostima.
Nova zona obuhvata područje između ulica Filipa Kljajića koja je sa istočne strane ograničena dvorištem Osnovne škole Vuk Karadžić, sa severne ulicom Tičerska, a sa zapadne strane sa nekoliko parcela koje pripadaju drugom području.
Na površini od 5 hektara najvećim delom se nalazi neizgrađeno poljoprivredno zemljište pogodno za pretvaranje u građevinsko. Međutim, kako se navodi, trenutno na ovom prostoru najveći problem predstavlja morfologija terena u pojedinim delovima područja što ometa odvijanje namenjenih funkcija. S obzirom da se radi o poljoprivrednom zemljištu, problem je i nedostatak infrastrukture, ali je u planu potpuno opremanje buduće zone neophodnim infrastrukturnim sadržajima.
Kako se navodi u planu, 2,52 hektara površine područja biće namenjeno za izgradnju objekta namenjenih višeporodičnom stanovanju, dok je 1,59 hektara rezervisano za izgradnju poslovnih prostora u kojima će se odvijati tercijarne delatnosti.
U delu koji je namenjen za odvijanje poslovnih aktivnosti planira se izgradnja tržnih centara, mega marketa, robnih kuća, kao i razvoj turističkih aktivnosti kroz otvaranje novih hotela, motela, restorana i drugih ugostiteljskih objekata.
Planom detaljne regulacije definisana su i pravila izgradnje. Prema planu, maksimalna zauzetost parcela iznosi 70% od ukupne površine, dok je za objekte dozvoljena struktura Po+P+4, maksimalne visine 18 metara.
Naručilac izrade Plana detaljne regulacije za područje Filipa Kljajića, je firma Gučevo d.o.o. iz Loznice.
Nikola Ignjatović
Izvor e-kapija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas