U 2014. posao za 2.000 lekara i medicinskih sestara

Državni sekretar ministarstva zdravlja Periša Simonović najavio je danas da će u ovoj godini oko 2.000 radnika biti zaposleno u zdravstvenim ustanovama i to uglavnom lekara i medicinskih sestara .

Simonović je pojasnio da je vladina komisija, koja daje saglasnost na popunu upražnjenih mesta, za ovu godinu dala saglasnost da se zaposli 1.115 radnika u zdravstvenim ustanovama, a da je kadrovska komisija Ministarstva zdravlja, RFZO i Batuta odlučila da to uglavnom budu lekari i medsicinske sestre.

Nemedicinsko osoblje, kako kaže, zapošljavaće se samo u onim ustanovama gde ne postoji nijedan pravnik, ekonomista ili informatičar za razvoj informacionog sistema.

„Postoji još jedna mogućnost da u okviru zdravstvenih ustanova, gde postoji nekoliko hiljada zaposlenih na neodređeno, jedan broj njih dobije ugovore na određeno, da se određeni broj zdravstvenih radnika prevede na ugovorene na račun sredstava obaveznog zdravstvenogosiguranja“, rekao je Simonović.

Simonović je dodao da je izmenama uredbe omogućen prelazak zaposlenih između ustanova koje su korisnici javnih sredstava.

„To znači prelazak iz jedne zdravstvene ustanove u drugu ili čak iz drugih ustanova u zdravstvenisistem. Neke ustanove sada imaju prekobrojne, a druge deficite zdravstvenih radnika“, zaključio je Simonović.

Izvor: Tanjug

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas