Treća Srbija u Malom Zvorniku

Pod sloganom ’’Ništa nam nije teško’’, Treća Srbija predstavila je 8. marta, u Domu kulture, zainteresovanoj javnosti Malog  Zvornika svoju političku platformu. Svrha njihove posete je osnivanje inicijativnog odbora, koji će kao koordinator predvoditi inženjer mašinstva Mate Lajoš.

Ova mlada politička stranka, aktivna od 2012. godine, stekla je prva iskustva vršeći vlast u Skupštini Novog Sada, a preporučuje svoj politički program i kadrove kao alternativu partijama koje vladaju decenijama, osvajaju vlast floskulama, praznim parolama, megalomanskim obećanjima, smenjujući se na političkoj sceni Srbije, bez ideja, uspešnog plana i programa, formirajući nerazumne i biračima neobjašnjive koalicije.

Među osnovnim programskim ciljevima Treće Srbije su novi pogled na slobodu i odgovornost, neiskorišćene potencijale države: čišćenje ekonomskih, ali i političkih monopola, novi okvir za uključivanje svih generacija. Rešenja su potražili u promeni sistema delovanja i vrednovanja, ali i u mudrosti, ličnoj inicijativi i radnoj etici. Ovaj politički pokret zastupa lokal patriotizam, a plan suštinske decentralizacije temeljio bi se na tome da imamo tri funkcionalna nivoa vlasti: centralni nivo, efikasne lokalne samouprave i fleksibilne saveze opština kao sponu. Takođe predlažu da se izvrše preseljenja (dislokacije) institucija, vojske, policije, u velike gradove, poput Kragujevca, Niša i Novog Sada.

“Želimo nacionalnu i građanski odgovornu, decentralizovanu Srbiju, a ne parcelizaciju na regione koji podsećaju na feude, podređene političarima. Vreme je da se borimo za naše nacionalne ciljeve i da radimo za nas, a ne protiv ideoloških neistomišljenika, gubeći i vreme i energiju, orijentire i na kraju krajeva, nas same. Nismo ni u čijim kombinacijama i ne moramo da ćutimo, u strahu od ucena’’, istakao je Miroslav Ilić, potpredsednik Skupštine Novog Sada i član Predsedništva Treće Srbije.

Goran Milenković, predstavljao je Generalni sekretarijat, a Milanka Brkić Predsedništvo Treće Srbije. Oni su naglasili da su mladi ljudi, nacionalno i državno svesni, prepoznali značaj ove političke stranke. Sa željom da budu društveno aktivni, da promovišu elementarne ljudske vrednosti, Trećoj Srbiji su pristupili brojni intelektualci, stručnjaci svih profila, vredni ljudi koji su do sada u Srbiji, u protekle dve decenije, bili marginalizovana tiha većina bez autentičnih predstavnika na političkoj sceni. Većina od njih su zaposleni i društveno odgovorni, a zanimljivo je da je na listi kandidata za poslanike, među prvih 100, zastupljeno najviše mladih do 30 godina, u poređenju sa svim ostalim strankama koje učestvuju na 10. parlamentarnim izborima u Srbiji, od uvođenja višestranačja.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas