To je taj novi stadion „LAGATOR“

Prema projektima rekonstrukcije i izgradnje stadiona širom Srbije, novi stadion, u skladu sa standardima UEFA dobiće i Loznica.

Direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić i gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović potpisali su ugovore o prenosu prava javne svojine sa Republike Srbije na grad Loznicu u cilju izgradnje stadiona po UEFA 4 standardima na Lagatoru. Na zahtev naručioca i investitora, Gradske uprave grada Loznica, izrađen je urbanistički projekat za izgradnju fudbalskog stadiona u Loznici, rekli su za eKapiju iz Gradske uprave.

Predviđeno je da se u okviru kompleksa nalazi sedam objekata i to: objekat fudbalskog kluba „Loznica“ sa zapadnom tribinom, tunel za izlaz igrača na teren, pomoćni objekat, istočna tribina, dve biletarnice i kiosk.

Objektu fudbalskog kluba „Loznica“ se pristupa sa parkinga koji je pristupnom saobraćajnicom povezan sa ulicom Miloša Porceca, s tim da postoji mogućnost pristupa i iz ulice Maksima Gorkog preko zemljanog puta. Objekat je spratnosti p+1 i u okviru njega se nalaze svlačionice, administrativni deo objekta, sobe sa pogledom za novinare, svlačionice, toaleti i tuševi.

Uz glavni objekat nalazi se zapadna tribina. Istočna tribina je postavljena uz istočnu stranu glavnog fudbalskog terena i pristup je omogućen iz ulice Makima Gorkog.

Tunelu za izlaz igrača na teren se pristupa iz glavnog objekta fudbalskog kluba u okviru koga su, kao što je navedeno, smešteni svi propratni sadržaji neophodni za uspešno funkcionisanje kompleksa.

Pomoćni objekat se nalazi između glavnog i pomoćnog terena, a pristup je planiran isključivo preko zelene površine.

Obe biletarnice koje se nalaze u okviru posmatranog područja se nalaze u južnom delu obuhvata urbanističkog projekta, i to uz parking površinu uz ulicu Maksima Gorkog, kao i uz šetnu stazu koja razdvaja sportski kompleks od parka.

Kiosk se takođe nalazi u južnom delu stadiona, uz samu saobraćajnicu Maksima Gorkog.

Pored navedenih objekata, u okviru stadiona se nalaze dva fudbalska terena, glavni i pomoćni, kao i uređene zelene površine. Kompleks će biti ograđen.

izvor ekapija

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas