Švajcarska sa više od 230.000 evra podržava poboljšanje položaja sakupljača otpada

Kroz program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” Vlada Švajcarske podržava sprovođenje 10 projekata lokalnih samouprava usmerenih na poboljšanje ekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada i unapređenje njihovog pristupa javnim uslugama relevantnim za socijalnu uključenost u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom.

Ukupan iznos finansijske podrške je 234.566 evra, a projekte će sprovesti Bač, Valjevo, Kula, Loznica, Obrenovac, Odžaci, Prijepolje, Ruma, Sremska Mitrovica i Šid. Ove lokalne samouprave su ujedno uključene i u nacionalni „Program čvrstog otpada u Srbiji” i imaju najviše sakupljača otpada čiji su izvori prihoda ugroženi usled zatvaranja divljih deponija i uspostavljanja regionalnih reciklažnih centara.

Obuhvat podrške u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” odnosi se na angažovanje porodičnog asistenta za pružanje direktne pomoći ugroženim porodicama neformalnih sakupljača otpada i osnivanje lokalnog koordinacionog mehanizma za sistemsku podršku u rešavanju prava i potreba lokalnih sakupljača otpada.

Podržane lokalne samouprave će u naredna 22 meseca realizovati projekte u saradnji sa centrima za socijalni rad, kancelarijama Nacionalne službe za zapošljavanje, javno komunalnim preduzećima, domovima zdravlja i lokalnim organizacijama civilnog društva.

Vrednost pojedinačnih projekata zavisila je od broja članova porodica sakupljača otpada sa prebivalištem na teritoriji lokalne samouprave, kao i od potrebe da se podrže porodice sakupljača na teritoriji drugih lokalnih samouprava.

Više informacija o podržanim projektima dostupno je u pregledu rezultata javnog poziva.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas