Studijsko putovanje učesnika projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ u Češku

Studijsko putovanje u Češku dobitnicima SENSE grantova omogucilo je novu prliku za edukaciju, razmenu iskustava, povezivanje i umrežavanje.

Članovi tima projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ boravili su  od krajem marta (od 22. do 27. marta 2015. Godine) u Češkoj na studijskom putovanju koje je za predstavnike organizacija civilnog društva u Srbiji (OCD), dobitnica SENSE grantova u drugom krugu, organizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Kancelarija u Srbiji. Tokom boravka u Češkoj predstavnici ovih organizacija bili su u prilici da se sretnu sa tamošnjim ekološkim organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama koje imaju sedište u ovoj državi, ali i sa predstavnicima Ministarstva životne sredine i upravljačima zaštićenih područja i upoznaju se sa njihovim načinom rada.

Prilikom posete Ministarstvu životne sredine Češke učesnici studijskog putovanja razgovarali su sa zaposlenima u ovom ministrarstvu koji vode sektore za finansije, međunarodne projekte i saradnju, zaštitu prirode i saradnju sa civilnim društvom. Predstavnici ministarstva prezentovali su gostima iz Srbije delokrug i način rada ministrastva, aktuelne i planirane programe u oblasti životne sredine i odgovarali na pitanja učesnika, koja su se uglavnom odnosila na to kako se sa određenim izazovima i problemima u oblasti životne sredine suočavaju u Češkoj. U okviru prezentacije programa za koje će u Češkoj biti izdvojena sredstva u periodu od 2014. do 2020. godine istaknuto je da je najviše sredstava planirano za zaštitu kvaliteta voda i snižavanje rizika od poplava, u iznosu od 768,7 miliona evra, dok je za svaki od ostalih programa u istom periodu, među kojima su programi zaštite vazduha, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, planirano u proseku po 450 miliona evra.

Tokom boravka u Češkoj učesnici studijskog putovanja sreli su se i razgovarali i sa predstavnicima organizacije Green Circle (Zeleni krug), krovne organizacije u Češkoj, koju čini mreža od 28 ekoloških nevladinih organizacija, koje udružuju i povezuju druge organizacije u toj zemlji sa zadatkom zaštite prirode i životne sredine.

Predstavnici OCD iz Srbije upoznali su se i sa načinom rada Nacionalne mreže zdravih gradova Češke, VIA fondacije koja podržava rad ekoloških nevladinih organizacija u Češkoj, te načinom funkcionisanja i aktivnostima koje organizacija Greenpeace sprovodi u Češkoj i na globalnom nivou.

U okviru posete nevladinoj organizaciji People in need reči je bilo o aktivnostima koje ova organizacija ima na međunarodnom i nacionalnom nivou, kao i aktivnostima koje sprovodi na Balkanu, na polju sanacije posledica poplava i pomoći najugroženijim stanovnicima.

U okviru posete zaštićenom prirodnom dobru Češki kras upriličen je razgovor sa upravljačima ovog područja i poseta Koněprusy pećini.

Organizovana je i poseta bivšem kamenolomu Hadi u kom lokalna ispostava nacionalne nevladine organizacije Češka asocijacija zaštitnika prirode radi na polju renaturalizacije prostora, sa ciljem stvaranja prirodnog područja za korišćenje u rekreativne i edukativne svrhe.

Učesnici studijskog putovanja u Češku posetili su i Ekološki  Institut Veronica u Brnu koji, između ostalog, građanima pruža besplatne savete i informacije u oblasti zaštite životne sredine, organizaciju Frank Bold (bivši Centar za ekološko pravo), koja se bavi pružanjem pravne pomoći u oblasti zaštite životne sredine i vodeću Češku fondaciju Partnership Foundation, koja pruža podršku organizacijama i inicijativama za održivi razvoj. Tom prilikom učesnicima su predstavljeni edukativni sadržaji u Otvorenoj bašti te unutrašnjost takozvane Pasivne zgrade.

Boravak u Češkoj za predstavnikei konzorcijuma okupljenog oko projekta „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“  bio je prilika da saznaju više o upravljanju životnom sredinom u toj zemlji,  načinu funkcionisanja i rada tamošnjih organizacija civilnog društva i fondovima koji podržavaju aktivnosti na zaštiti i očuvanju životne sredine. Susret sa predstavnicima OCD iz Češke iskorišćen je za promociju projektnih aktivnosti u okviru SENSE programa kao i samih organizacija, putem podele promotivnih flajera štampanih povodom ovog putovanja.

Petodnevno studijsko putovanje iskorišćeno je i za međusobno bolje upoznavanje i povezivanje organizacija civilnog društva iz Srbije, dobitnica SENSE grantova u drugom krugu, radi uspostavljanja kvalitetnije saradnje, povezivanja i umrežavanja.

„Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ realizuje Unija ekologa „Uneco“ iz Beograda u saradnji sa udruženjima „Eko Drina“ iz Malog Zvornika i Omladinskim ekološkim udruženjem „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije, u okviru SENSE programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

Izvor: http://www.prirodnirizici.rs/

Foto: Sense – Supporting environmental civil society organizations in Serbia

Master Kurs u Češkoj II


stihl-baner-2

 

 

Оставите одговор

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas