Strategije razvoja urbanog područja grada Loznice (video)

Lokalna samouprava donela je odluku o izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Loznice i formirala Radnu grupu za izradu strategije koja je održala sastanak sa predstavnicima Programa Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus.

Cilj programa je pre svrega uvođenje novih instrumenata teritorijalnih razvoja kako bi se uskladili sa procesom priključivanja EU radi upostavljanja mehanizama na lokalnom, regionalnom, a i na nacionalnom nivou za sprovođenje izuzetno zahtevih procesa koji podrazumevaju značajno finansijsko učešće od strane EU i realizaciju nekih kapitalnih projekata.

– Formalno smo u oktobru započeli sa procesom izrade Strategije, a do sada je urađen upitnik koji se odnosi na analizu stanja i formirani su Radna grupa za izrade Strategije i Savet za razvoj urbanog područja grada Loznice. Očekivano je da do nacrta dokumenta dođemo u junu 2023. posle čega bismo ga uputili na javnu raspravu. Ono što je bitno jeste to da će i sam Program imati mogućnost da kroz posebno opredeljenu grant šemu u iznosu od deset miliona evra podrži jedan projekat Grada Loznice koji će služiti za promociju ovog instrumenta i primenu same Strategije. To znači da će i sam program obezbediti solidna finansijska sredstva za primenu, a omogućiće i uvezivanje sa drugim raspoloživim izvorima finansiranja -kazao je Viktor Veljović, menadžera sektora za razvijanje kapaciteta u programu EU PRO Plus

Prema rečima predstavnika EU PRO Plus programa, Loznica je odabrana kao jedno od dvanaest urbanih područja na kojima će se konkretne strategije urbanog razvoja testirati sa ciljem uspostavljanja nacionalnog modela za teritorijalni razvoj na nivou Srbije.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas