Smena vlasti u Malom Zvorniku: Formirana nova vladajuća većina

Iznenadnim obrtom, smenjena je lokalna vlast u Malom Zvorniku, iako su protekla nepuna tri meseca od njenog imenovanja.

Nakon dramatičnih 14 sati, koliko je trajala, uz brojne proceduralne pauze, okončana je XXIV redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik.

Formirana je nova vladajuća koalicija koja je smenila dosadašnje rukovodstvo i imenovala svoje predstavnike na najodgovornije funkcije.

Novoizabrani predsednik opštine je šef odborničke grupe i predsednik OO SNS Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva.

Na predlog grupe odbornika koja sada predstavlja novu skupštinsku većinu, lokalni parlament se izjasnio o smeni predsednika Skupštine opštine Mali Zvornik mr Milana Todorovića i razrešenju predsednika opštine Mali Zvornik Dragana Bogićevića.

Novi predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik je Borivoje Radić, diplomirani ekonomista.

Poverenje je ukazano i zameniku predsednika SO Mali Zvornik Radovanu Tadiću, diplomiranom pravniku.

Skupštinsku većinu formiralo je 19 odbornika: odbornička grupa SNS, koju čini osam odbornika (šest odbornika Srpske napredne stranke i po jedan odbornik Jedinstvene Srbije i Ujedinjenih Regiona Srbije.), veći deo dosadašnje odborničke grupe SPS, sa pet odbornika, DSS, sa tri i SRS, sa tri odbornika.

Pre izglasavanja nepoverenja skupštinske većine, dosadašnji predsednik opštine Mali Zvornik, Dragan Bogićević je nakon IV tačke dnevnog reda, podneo neopozivu ostavku, uz zahtev za povraćaj odborničkog mandata.

Uprkos toj činjenici, obrazloženo mu je da do trenutka razrešenja dužnosti postupkom tajnog glasanja ne može dobiti skupštinsku odluku o smenjivanju. Nova vladajuća većina izglasala je nepoverenje predsedniku opštine, zameniku predsednika opštine i Opštinskom veću.

Novoizabrani predsednik opštine je šef odborničke grupe i predsednik OO SNS Zoran Jevtić (1963.), diplomirani inženjer rudarstva.

Bogdanu Dukiću, diplomiranom ekonomisti, koji je privremeno smenjen sa mesta zamenika predsednika opštine Mali Zvornik, potvrđen je mandat odbornika, kako bi i u novom sazivu bio kandidat za zamenika predsednika opštine Mali Zvornik. Dukić je dobio većinsko poverenje i počinje novi mandat na dosadašnjoj odgovornoj funkciji.

Članovi Opštinskog veća, volonteri, su: Dragan Savić, Boško Atanacković, dr Dalibor Lipovac, Dragica Matić, Siniša Petrović i Miladin Maksimović, a za članove na stalnom radu izabrani su: Milan Lukić, Vojislav Stamenković i Željko Tomić.

U prvom delu skupštinskog zasedanja, odbornica Dragica Matić je podnela ostavku, po dogovoru sa stranačkim kolegama iz SPS, a izborom na funkcije predsednika opštine i zamenika predsednika opštine Mali Zvornik, upražnjena su dva odbornička mesta. Mandati su, potom, potvrđeni predstavniku SNS – Milanu Periću i SPS – Draganu Bogićeviću.

U senci ovih događanja, ali od značaja za dalje planove lokalne samouprave je usvajanje Odluke o drugim izmenama i dopunama budžeta opštine Mali Zvornik za 2014. godinu (rebalans), kojom je planirano da ukupni prihodi i rashodi do kraja godine iznose 538.500.000 dinara. Nakon obrazloženja stručnih službi Opštinske uprave koje su učestvovale u pripremi i planiranju budžeta, usvojen je i Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1.janura do 30.septembra 2014. godine.

Smenjeni predsednik Dragan Bogićević, izvestio je kolege odbornike i novo rukovodstvo o rezultatima postignutim na saniranju posledica elementarnih nepogoda i svim projektima na teritoriji opštine koji su u toku.
“Ima obećanja da će značajan deo sredstava koje smo samostalno ulagali u prvom talasu bujičnih poplava i tokom pokretanja klizišta biti refundiran iz republičkog budžeta, a dostupni su vam i podaci o svim donacijama Vlade Republike Srbije i nevladinih organizacija (NVO)“, rekao je Bogićević.
Zahvaljujući solidarnosti nekadašnjih sugrađana i svih prijatelja opštine Mali Zvornik, izvršene su uplate, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda, tokom majskih poplava, u iznosu od 2.071.953, 98 dinara, koji su uplaćivani na dinarski i devizni račun opštine.

Novinar: Dalibor Krstić

Foto: Dalibor Krstić

Predsednik opstine Zoran Jevtic

Predsednik SO Borivoje Radic

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas