Rok za predaju izbornih listi i uvid u birački spisak

Nakon raspisivanja parlamentarnih i lokalnih izbora političke partije, koalicije političkih stranaka i grupe građana moći će da predaju izborne liste Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) do 10. aprila do 24 časa, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova u zgradi Gradske uprave.

Građani sa prebivalištem na teritoriji grada odnosno interno raseljena lica sa boravištem u Loznici u istom vremenskom roku moći da podnesu zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, naveo je načelnik Gradske uprave Vladimir Radojčić.

Prema njegovim rečima, prva važna izborna radnja jeste podnošenje izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Loznice koju mogu predati registrovane političke stranke, koalicije registrovanih političkih stranaka i grupe građana Gradskoj izbornoj komisiji Loznice u zgradi Gradske uprave ulica Karađorđeva broj 2, u maloj sali, uz najavu na broj telefona Gradske izborne komisije 015/879-264 i 064/644-54-54.
– Pozivam sve učesnike u ovom izbornom postupku da se ponašaju u skladu sa principima društava demokratske provenijencije kojima sigurno pripadaju Loznica i Srbija, pod čime, naravno, ne podrazumevamo samo dan izbora, već ceo izborni postupak – kazao je načelnik Gradske uprave i dodao da podnosioci izbornih lista treba da predaju potrebnu dokumentaciju, koja je taksativno navedena na sajtu Grada gde se mogu pronaći i neophodni obrasci koje je GIK propisala na prvoj sednici održanoj odmah po raspisivanju izbora za lokalni parlament.
GIK čine predsednik i članovi u stalnom i proširenom sastavu. U stalnom sastavu su predsednik, zamenik predsednika i devet članova i njihovih zamenika, a imenuje ih Skupština grada Loznice. GIK u proširenom sastavu pored stalnog sastava čini i po jedan opunomućeni predstavnik podnosioca izborne liste, koji je predložio najmanje dve trećine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira, i koji ima zamenika.
Radojčić je objasnio, da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Loznice izložen u sedištu Gradske uprave, kancelariji br. 110, a uvid se može izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/?script=lat odnosno https://upit.birackispisak.gov.rs/, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Sve informacije, obrasci i pravila o sprovođenju izbornog procesa nalaze se na zvaničnom sajtu grada Loznice. Gradska izborna komisija Loznice je imenovana od strane Skupštine grada Loznice na sednici 4. oktobra 2019. godine. Odluku o raspisivanju izbora za odbornike skupštine gradova i skupština opština koju je donela predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković 4. marta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas