RIO SAVA Podneo Ministarstvu Zahtev o proceni uticaja na životnu sredinu (uvid u dokumentaciju)

Grad Loznica – Gradska uprava OBAVEŠTAVA građanke i građane Loznice da je „RIO SAVA EXPLORATION“ D.O.O. Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eskploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganje jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima.
Ovim putem ističemo da sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju podnetog Zahteva u prostorijama Gradske uprave grada Loznica, Karađorđeva broj 2, kancelarija broj 21, kao i u prostorijama saveta sledećih mesnih zajednica:
1.Šurice,
2.Bradić,
3.Brnjac,
4.Donje Nedeljice,
5.Jarebice,
6.Brezjak, Gornje Nedeljice, Slatina,
7.Draginac,
8.Korenita,
9.Cikote,
10.Veliko Selo.
Uvid se takođe može izvršiti na sajtu grada Loznice, kao i sajtu Ministarstva zaštite životne sredine

https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-podzemne-eksploatacije-lezista-litijuma-i-bora-jadar

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas