POZIV NA KONKURS ZA STRUČNU PODRŠKU PREDUZETNICIMA I POLjOPRIVREDNICIMA

Javni poziv za prijavljivanje na konkurs za dobijanje tehničke i stručne podrške i pomoći za izradu biznis planova, pomoć u pripremi dokumentacije i konkurisanje za bespovratna sredstva i kreditiranje kod srpskih državnih institucija i međunarodnih fondova i donatora.

1. Opis programa

Program za dobijanje dobijanje tehničke i stručne podrške i pomoći za izradu biznis planova, pomoć u pripremi dokumentacije i konkurisanje za kreditiranje i bespovratna sredstva kod srpskih državnih institucija i međunarodnih fondova i donatora (Program) uspostavila je kompanija Rio Sava Exploration doo u saradnji sa partnerskom konsultantskom kućom Top Forma doo iz Loznice sa ciljem da omogući podršku i pomoć zainteresovanim privrednim subjektima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima kod konkurisanja za kredite i bespovratna sredstva kod srpskih državnih institucija (Fond za razvoj, Ministarstvo turizma i omladine, Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, itd.) kao i međunarodni programi (Programi i projekti EU, Fond instrumenata za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja (EU IPARD), Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), i međunarodne banke za razvoj – Svetska banka (WB), Evropska razvojna banka (EIB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

2. Ciljevi programa

Doprinos rastu i razvoju i konkurentnosti preduzetnika, mikro i malih preduzeća i poljoprivrednika na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj, i to:

* otvaranje novih radnih mesta i stvaranje prilika za samozapošljavanje kroz razvoj postojećih preduzetničkih aktivnosti i pokretanje novih uključujući i stare zanate;
*u napređenje postojeće poljoprivredne proizvodnje putem nabavke nove opreme za preradu i proizvodnju, ulaganja u infrastrukturu, nove zasade, nabavke novih grla stoke, kao i putem marketinga i promocije poljoprivrednih proizvoda i dr;
* unapređenje kvaliteta postojeće ponude seoskih turističkih domaćinstva kroz ulaganja u kupovinu nove opreme,  unapređenje smeštajnih kapaciteta, kao i u marketing i promociju.

Model realizacije podrške podrazumeva izradu biznis planova za kvalifikovanog učesnika prilikom apliciranja za dobijanje sredstava kod institucija i fondova, domaćih i inostranih.

Kompanija Rio Sava Exploration doo u saradnji sa partnerskom konsultantskom kućom Top Forma doo iz Loznice (u daljem tekstu: konsultantska firma) koja će vršiti selekciju kandidata i pripremu biznis planova i prijava za iste.

3. Ko može da učestvuje u Programu

U Programu mogu da učestvuju lokalni preduzetnici i privrednici, poljoprivrednici i kategorisana seoska turistička domaćinstva sa teritorije Loznice i Krupnja. Tu spadaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća – razvrstani u mikro i mala preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja za 2022 ili 2023. godinu(1), registrovana poljoprivredna gazdinstva i kategorisana seoska turistička domaćinstva, kao i početnici u poslovanju(2) – fizička lica koja konkurišu za sredstva za početnike kod državnih institucija i inostranih donatora.

Iz Programa su isključene sledeće kategorije preduzetnika / privrednika:

*Eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično,
*Proizvodnja kontrolisanih supstanci, uključujući: duvansku industriju, proizvođače alkoholnih pića, proizvođače oružja i vojne opreme, proizvodnju i trgovinu naftom i naftnim proizvodima, proizvođače / distributere svih ostalih supstanci / materijala / proizvoda kontrolisanih zakonom.

Da bi učesnik mogao da konkuriše za raspisane programe, mora da ispunjava propisane uslove od strane raspisivača javnog poziva, npr. Fonda za razvoj, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, itd.

4. Broj podnosioca prijavakoji će biti podržan

Tokom sprovođenja ovog Programa biće podržano deset (10) preduzetnika / privrednika, pružaoca usluga seoskog turizma i/ili poljoprivrednika iz Loznice i Krupnja za izradu biznis planova i pripreme dokumentacije za dobijanje kredita i bespovratnih sredstava.

5. Procedura podnošenja prijave

Tačno i potpuno popunjen obrazac prijave i prateću dokumentaciju za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava potrebno je dostaviti Info centru projekta Jadar, i to:

*putem mejla – jadar.led@riotinto.com, ili
*Informativni centar projekta „Jadar“ – Loznica, Gimnazijska ulica br.4, 15300 Loznica
Nakon prijema popunjenog obrasca prijave biće izvršena detaljna administrativna, tehnička i finansijska provera zahteva i procena da li podnosilac zahteva ispunjava uslove za finansiranje iz državnih i međunarodnih fondova.

Ukoliko podnosilac zahteva ispunjava predviđene uslove, podnosilac će biti kontaktiran od strane konsultantske firme, kako bi se pristupilo pripremi zahteva odgovorajućem državnom / međunarodnom fondu.

Ukoliko se u toku trajanja obrade zahteva utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove prema državnom / međunarodnom fondu ili ne dostavi traženu potrebnu dokumentaciju u roku u kome mu je konsultantska firma predložila, podrška za podnosioca zahteva se prekida i podnosilac zahteva će biti obavešten da nije ispunio uslove konkurisanja kod državnog / međunarodnog fonda.

Takođe, ukoliko se prilikom prve analize i procene da li ponosilac zahteva ispunjava uslove utvrdi da on ili ona ne ispunjava uslove, podnosilac će biti obavešten o ishodu, odnosno biće informisan da se zahtev prema određenom državnom / međunarodnom fondu ne može sprovesti.

Kada je zahtev prema državnom / međunarodnom fondu kompletiran, isti će biti predat i biće dobijen dokaz da je zahtev i kompletna dokumentacija i biznis plan predat. Dalja komunikacija se obavlja između ovlašćenih lica državnog / međunarodnog fonda i kontakt osobe podnosioca zahteva. Konsultantska firma može pomoći u slučaju određenih dopuna, izmena i slično.

U slučaju bilo kakvih pitanja molimo vas da nam se obratite putem mejla – jadar.led@riotinto.com

________________________________________________________________________

1) Izvor informacija: Podaci Agencije za privredne registre (APR) Republike Srbije

2) Početnici u poslovanju podrazumevaju preduzetnike, mikro i mala preduzeća osnovana najranije od 01. 01. 2022. godine. Mogu biti osnovana i za vreme trajanja javnog poziva.

7. Rok za podnošenje prijava

Poziv je otvoren od 27. 05. 2024. godine i traje do raspodele sredstava iz Programa, a najkasnije do 30. 09. 2024. godine.

Kriterijumi ispunjenosti formalnih kriterijuma programa
Preduzetnici, mikro i mala preduzeća

1. Eliminacioni kriterijumi:

Izuzete delatnosti:

Pravo učešća imaju svi aplikanti čiji se predlozi projekta realizuju u okviru svih zakonom dozvoljenih delatnosti, izuzev onih koji posluju ili će poslovati u okviru sledećih kategorija:

•Duvanskoj industriji;
•Proizvodnji oružja i vojne opreme;
•Proizvodnji i trgovini naftom i naftnim proizvodima;
•Organizaciji igara na sreću, lutrije i sličnih aktivnosti;
•Pretežne trgovinske delatnosti;

Kriterijumi u vezi sa vlasničkom strukturom(1):

•Većinsko domaće vlasništvo (minimum 51%);
•Privatno vlasništvo 100%;

Kriterijumi u vezi sa finansijskim kapacitetom:

•Podnosilac prijave je ostvarilo dobit u 2022. ili 2023. godini (osim start up2); (3)
•Podnosilac prijave nije u stečajnom ili likvidacionom postupku; (4)
•Podnosilac prijave nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;(5)
•Podnosilac prijave nije imao blokade računa kod poslovnih banaka u poslednjih 12 meseci; (6)

2. Administrativni kriterijumi

•Preduzetnik, mikro i malo preduzeće podnosilac prijave registrovano na teritoriji grada Loznice ili opštine Krupanj;
•Prijava za dodelu bespovratnih sredstava je ispunjena i overena na ispravan način – pisano ćirilicom;

________________________________________________________________________

1) Izvor informacija: Podaci Agencije za privredne registre (APR) Republike Srbije

2) Početnici u poslovanju podrazumevaju preduzetnike, mikro i mala preduzeća osnovana najranije od 01.01.2022. godine. Mogu biti osnovana i za vreme trajanja javnog poziva.

3) Izvor informacija: Podaci Agencije za privredne registre (APR) Republike Srbije

4) Izvor informacija: Podaci Agencije za privredne registre (APR) Republike Srbije

5) Izvor informacija: Potvrda poreske uprave

6) Izvor informacija: Sajt NBS

Komercijalni sadržaj

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas