Podrška Loznici u procesu planiranja lokalnog ekonomskog razvoja u završnoj fazi

Grad Loznica i SKGO već nekoliko meseci unazad intenzivno i posvećeno rade na sprovođenju paketa podrške u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, čiji je osnovni cilj izrada Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Loznice.

Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Loznice za programski period 2022 – 2024. godina omogućava gradu Loznici da na još bolji i efikasniji način kreira potrebnu podršku lokalnoj privredi kroz dodelu podsticajnih sredstava usmerenih na unapređenje poslovnog ambijenta i to kako kroz privlačenje novih i podsticanje postojećih investitora, tako i kroz podizanje nivoa konkurentnosti. Specifičnost i prednost ovakvog pristupa planiranju lokalnog ekonomskog razvoja sastoji se u direktnom konsultovanju i uključivanju predstavnika privrede na teritoriji grada, što doprinosi potpunijem uvažavanju lokalnih specifičnosti i omogućava ciljani uticaj na podizanje konkurentnosti i boljeg poslovanja, a time i nastavku pozitivnog trenda razvoja lozničke privrede.

Sprovođenje paketa podrške je u završnoj fazi, a izrađeni Program lokalnog ekonomskog razvoja, uskoroće biti upućen Komisiji za kontrolu državne pomoći na finalno razmatranje.  Planirano je da se za sprovođenje mera predviđenih Programom u budžetu grada Loznice opredeli iznos od 100 miliona dinara.

Paket podrške za izradu Programa lokalnog ekonomskog razvoja sprovodi se kao pilot-paket podrške u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Paket podrške opštinama predstavlja oblik direktne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama koji je SKGO razvila u prethodnom periodu, a koji je usmeren na unapređenje interne organizacije i konkretnih procedura, odnosno unapređenje postojećih ili uvođenje novih poslovnih procesa, funkcija ili administrativnih postupaka u skladu sa zakonodavnim okvirom i najboljim praksama. Osim pružanja podrške konkretnoj JLS da unapredi svoje kapacitete, svrha pilotiranja paketa jeste i dodatno unapređenje sadržaja paketa u skladu sa potrebama gradova i opština koje su utvrđene kroz sprovođenje konkretnog  paketa u praksi, a kako bi SKGO ovaj vid podrške stavila na raspolaganje svim zainteresovanim članicama.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas