Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite obavešteni !

Podnet zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta brzog puta Šabac-Loznica kroz teritoriju Loznice

Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je javnost da su Putevi Srbije kao nosilac projekta izgradnje državnog puta Ib-26, deonica Šabac-Loznica na teritoriji Loznice u dužini od oko 22 km, podneli zahtev za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu tog projekta.

Studija obuhvata parcele u katastarskim opštinama Novo Selo, Lešnica, Jelav, Šor i Loznica.

Trasa budućeg puta preseca vodotoke u dolini reke Drine, reke Lešnicu, Jadar, Krivaju, Žiču i Štiru.

Saobraćajnica se projektuje za brzinu od 100 km/h, sa 4 trake širine 3,50 m. Pedviđene su 3 kružne raskrsnice – Lešnica, Lipnički šor i Loznica sever (veza sa postojećim državnim putem IB reda broj 2).
dejno rešenje predviđa i gradnju 8 prelaza (mostova) preko brze saobraćajnice.

Idejno rešenje izradio je Institut za puteve Beograd.

Celokupna rza saobračajnica Šabac-Loznica biće duga 55 kilometara, a prema najavama, trebalo bi da bude završena do kraja godine 2024. godine.
Izvor Ekapija

Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite odmah informisani.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas