PO 50.000 DINARA ZA TRI NAJBOLJA STUDENTA U LJUBOVIJI

Na završenom konkursu koji je po odluci predsednika Milana Jovanovića raspisala Opština Ljubovija, tri studenta sa najvećim prosekom dobila su novčanu nagradu u iznosu od 50.000 dinara. Sredstva za ove namene obezbeđena su u budžetu opštine Ljubovija za 2022. godinu.
Na javni konkurs prijavilo se 11 kandidata koji su ispunili sve tražene uslove. Nakon pregleda prijava i dokumentacije podnete uz njih sačinjena je rang lista kandidata, zavisno od toga da li studiraju prirodne, društvene ili tehničke nauke. Kandidati su rangirani prema visini proseka ocena dobijenih u dosadašnjem toku studija.
1. Novčana nagrada u iznosu od 50.000,00 dinara za najboljeg studenta sa područja opštine Ljubovija iz oblasti prirodnih nauka dodeljuje se:
– Panić Mirjani iz Ljubovije, studentu 4. godine Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu sa prosekom ocena 9,69 u dosadašnjem toku studija;
2. Novčana nagrada u iznosu od 50.000,00 dinara za najboljeg studenta sa područja opštine Ljubovija iz oblasti društvenih nauka dodeljuje se:
– Filipović Marini iz Ljubovije, studentu na master studijama Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu sa prosekom ocena 9,32 u dosadašnjem toku studija;
3. Novčana nagrada u iznosu od 50.000,00 dinara za najboljeg studenta sa područja opštine Ljubovija iz oblasti tehničkih nauka dodeljuje se:
– Jovanović Đorđu, studentu 4. godine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa prosekom ocena 9,23 u dosadašnjem toku studija.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas