Organizacija – Drugo ime za poslovni uspeh

U poslovnom svetu se poslednjih godina mnogo i često priča o važnosti organizacije i dobrog planiranja za uspeh. Uz profesionalna znanja, organizacione veštine se stavljaju u prvi red kao merilo kvaliteta i vrednosti radnika. Upravo u dobroj organizaciji nalazi se ključ za lakše upravljanje radnim rasporedom i opterećenjem, kao i put do produktivnog i efektivnog rada.

U poslu je rizično biti neorganizovan. Ako nemate odgovarajuće organizacione sposobnosti, rizikujete gubitak dokumenata i dragocenih podataka o kontaktima klijenata, možete zaboraviti na važne sastanke i, na kraju krajeva, svakodnevno raditi u neurednoj kancelariji. Bilo da vodite uglednu firmu ili tek pokrećete biznis, sve to može imati i te kako negativan uticaj na vaše poslovanje i na profesionalni imidž.

Sa druge strane, sa dobrim organizacionim veštinama i pravilnim rasporedom prioriteta dolaze brojne pogodnosti. Uspeh je verovatniji u onim preduzećima gde svaki pojedinac ima jasno definisane radne zadatke, listu obaveza koje treba završiti u određenom roku i gde se vešto upravlja vremenom i svim organizacionim strukturama.

Planiranje i definisanje ciljeva i prioriteta

Kao deo dobre organizacije, planiranje zadataka i definisanje profesionalnih ciljeva može doneti velike šanse za odlična poslovna dostignuća. Ljudi koji sa mnogo umeća i veštine određuju svoje prioritete, te vredno rade na njihovom ostvarenju, bliži su uspehu od neorganizovanih kolega. Ukoliko pripadate grupi onih koji lako zaboravljaju i stalno imaju osećaj da nemaju dovoljno vremena – pravi je čas za vođenje lista. Popis radnih zadataka je od suštinske važnosti za poslovni uspeh.

Ne morate se zadržati na jednom spisku, vodite nekoliko. Koristite rokovnike i planere za pravljenje dugoročne liste pod nazivom „Obaveze“, koju ćete dopunjavati dnevnim popisom zadataka. Poslovni ljudi koji sa puno pažnje vode projekte i organizuju svoje vreme šire posmatraju stvari. Oni znaju da rokovnici i notesi mogu poslužiti kao reklama za firmu koju predstavljaju. Na sličan način upotrebljavaju svoj kancelarijski pribor, satove, olovke i kalendare – štampanim otiskom naziva preduzeća na ovim predmetima ostavljaju utisak gde god da se pojave, a opet su u svakom momentu dobro organizovani.

Jasno određeni radni zadaci, raščlanjivanje i delegiranje

Jedan od najznačajnijih benefita dobre organizacije jesu jasno određeni i definisani radni zadaci za svakog pojedinca u timu, odnosno u firmi. Kada je na samom početku transparentno koje konkretne aktivnosti treba obaviti u okviru zadatog projekta, radniku se omogućava da posao radi posvećeno i u skladu sa unapred utvrđenim ciljevima. Na ovaj način se izbegavaju nesporazumi i sukobi, kao i eventualne greške i neuspeh.

Sa definisanjem radnih zadataka dolazi i njihovo raščlanjivanje, i tamo gde je potrebno, delegiranje. Nije svaki projekat jednako zahtevan, niti težak. Neke radne obaveze se mogu završiti sa manje uloženog truda i vremena, dok je drugima potrebno pristupiti sa više pažnje i koncentracije. Kada se veliki projekti i zadaci raščlane na manje celine i uspostavi veza između njih, raste i verovatnoća za njihov uspešan završetak. Dobar organizator se na početku svakog radnog poduhvata zapita: da li odmah treba obaviti ceo zadatak? Da li sve može i treba da uradi sam? Koji segmenti se mogu delegirati? Idealni zadaci za delegiranje saradnicima su oni koji se lako mogu objasniti, a za čije izvršenje je potrebno malo više vremena. Tako ostaje više prostora za obavljanje drugih važnijih, kompleksnijih i hitnijih zadataka.

Dobri saradnički odnosi

Kada su međuljudski odnosi u kolektivu u redu, onda ima osnova za saradnju na visokom nivou. Kolege koje rade zajedno kao tim, imajući na umu iste ciljeve i prioritete, mnogo efikasnije i lakše mogu ostvariti željene rezultate. Uspostavljanjem kooperativnih radnih odnosa, odnosno dobrom organizacionom strukturom u firmi, svaki radni tim i pojedinac u njemu dobija svoje zadatke i neometanu slobodu da radi. Uz korektnu poslovnu komunikaciju, dobro definisane odgovornosti, kao i vežbanje delegiranja, nivo stresa se svodi na minimum, a šanse za uspeh se povećavaju.

Bolja adaptacija na promene

Dobra organizacija u preduzeću, ali i svakog pojedinca u firmi omogućava lakše prilagođavanje na promene koje su česte u poslovnom svetu. Ovo se ne odnosi samo na već pomenute dodeljene odgovornosti u projektima. Organizovanim ljudima, koji imaju jasno uspostavljene ciljeve i razumeju na koji način treba da urade neki zadatak, izmene u planu ne predstavljaju problem. Oni najveštiji u upravljanju vremenom snalaze se prema već utvrđenom redu – prvo obavljaju bitne i hitne obaveze, potom bitne i ne toliko hitne, dok one hitne i nebitne delegiraju. Na taj način, nijedna promena ne može negativno uticati na poslovna postignuća.

Ušteda vremena i produktivnost

Cilj profesionalaca nije samo poslovni uspeh i odlični rezultati, već njihovo ostvarenje za što kraći vremenski period. Veza između uspeha i veštog upravljanja vremenom i projektima je više nego očigledna. Što su organizacione sposobnosti pojedinca veće, povećava se njegovo samopouzdanje, upravljanje drugima, te mogućnosti za profesionalni razvoj. Sve su ovo faktori od presudnog značaja za uspešno izvršenje zadataka u kratkom roku.

Ukoliko se u firmi uspostavi dobra organizacija, a svaki tim sa uspehom obavlja svoje radne obaveze u skladu sa opštim ciljevima – neće biti gubljenja vremena ni bespotrebnog trošenja radne energije. Radna efikasnost i produktivnost biće na visokom nivou, a nivo stresa znatno smanjen. Vreme koje se pritom uštedi može biti iskorišćeno na jednako efikasan način – za planiranje i vođenje novih projekata.

Da li se organizacija može naučiti?

Na kraju, svaki profesionalac koji želi usavršiti svoju stručnost i podići radne sposobnosti na viši nivo postavlja sebi ovo pitanje. Dobra vest je da se organizacija, kao i druge veštine može savladati i vežbati. Pre svega kroz pravljenje popisa, određivanje prioriteta i jasno postavljanje ciljeva, a potom i kroz svakodnevno i dosledno sprovođenje plana. Korak po korak, pametna organizacija dovešće vas do poslovnog ostvarenja.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas