Održana XXIX sednica Skupštine opštine Mali Zvornik

Na majskom zasedanju lokalne skupštine koje je održano u petak 29. maja, odbornici su tokom šestočasovne rasprave, koja je omogućila temeljnu razmenu oprečnih stavova i mišljenja, usvojili Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP “Drina“ Mali Zvornik za 2014. Godinu, Odluku o izmenama i dopunama pređašnje odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Pravilnik o načinu raspodele i obračunu isporučene toplotne energije, te izmene i dopune tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga.

Usluge grejanja trenutno koristi 396 domaćinstava i 36 ustanova i preduzeća. Šta suštinski, na prvi pogled brojne izmene, pozitivno donose korisnicima, koji u uslovima pada standarda, povećanja cena usluga, energenta i transportnih troškova neretko raskidaju ugovore i ulažu novac u druge vidove snabdevanja energijom za grejanje?

Upućen u problematiku, odbornik Jovan Lazić (Grupa građana „Za Mali Zvornik – Žićo Jokić“), višegodišnji direktor i tehnički rukovodilac i aktuelni direktor JKP ,,Drina“ Boško Marković, su u lokalnom parlamentu izneli svoje viđenje stanja u komunalnom preduzeću i predloge mera za poboljšanje svih delatnosti koje su sugrađani kao kupci i korisnici usluga kritikovali, ili osporavali.

Marković je istakao da je grupa kompetentnih inženjera mesecima pisala pravilnik, koji će ići u prilog svim savesnim korisnicima usluga, a očekuju nas značajne odluke o izgradnji nove toplane, izboru adekvatne lokacije, odluke o najmanje dve vrste energenta koji će biti korišćeni i gašenje dosadašnje, amortizovane, kotlarnice. Preduzeće upošljava 69 zaposlenih, a u 2014. godini ostvarilo je dobit pre oporezivanja, u iznosu od 1.715.747 dinara. Posebnom Odlukom, deo dobiti od 10 odsto usmerava se osnivaču na propisan račun za uplatu javnih prihoda.

Stav odbornika Lazića je da su se zbog evidentne dobiti preduzeća mogle umanjiti dotacije opštine. U poređenju sa 2013. Godinom, prihodi od kamata su nešto viši, ali se beleži značajan pad prihoda od grejanja građana, za više od četiri miliona dinara. Lazić smatra da treba stimulisati kupce da redovno plaćaju grejanje, te je i 10 odsto popusta dragocena nagrada za savesne korisnike usluga. Jedna od podsticajnih mera bi mogla biti i obračun stimulativne kamate na pretplatu, ako zakon i podzakonski akti to dozvoljavaju.

Prema njegovim rečima jedino lokalno javno preduzeće je konstantno pod lupom i ocenom javnosti, a evidentirane su i ozbiljne primedbe da je zbog nediscipline trenutna situacija najbliža onoj pred uvođenje prinudnih mera u protekloj deceniji. ,,Ima izuzetnih, kvalifikovanih i sposobnih majstora, ali mlađi radnici nemaju tako ozbiljan i disciplinovan odnos prema radnoj obavezi,“ mišljenja je Lazić.

Direktor JKP “Drina“ Boško Marković ističe da su problemi uočeni, a disciplinski postupci su pokrenuti protiv pojedinaca za zanemarivanje radne obaveze. ,,Ima nediscipline, ali posledica javašluka nema. Ne smatram da je situacija alarmantna, a prostora za kvalitetniji rad ima. Efikasnost nam umanjuju i zdravstveno stanje uposlenih, profesionalna oboljenja i povrede na radu. Bolovanja i odsustva nas sprečavaju da maksimalno angažujemo radnike. Jedna desetina neodgovornih u kolektivu, u očima sugrađana predstavlja celo preduzeće. Slažem se, vreme je da strogo sankcionišemo nerad“, kazao je Marković.

On je naglasio da se do sada dešavalo da ljudi koji štede i smanjuju grejanje budu kažnjeni za “skrivenu potrošnju“, kroz vertikale, cevne razvode, iako su im ventili na radijatorima zavrnuti, potom za zajedničke prostorije, neizolovane delove, gubitke toplote u podrumima i potkrovljima, Korektivni faktor je bio na štetu savesnih platiša. Novim izmenama, u zgradama gde manje od 50 posto kupaca nema ugrađene delitelje, ili ne dozvoljavaju kontrolu i očitavanje, troškovi za grejanje se povećavaju za korektivni faktor 1,8.

JKP “Drina“ sada planira trajno isključenje stanova, postavljanje potpune izolacije vertikale, uz dobijanje saglasnosti vlasnika da dozvoli povremenu kontrolu stanja izolovanih cevi. Novom odlukom i komunalni inspektor može omogućiti ovlašćenim radnicima da na osnovu potpisanog sporazuma sa kupcima kontrolišu stan. Najavljena je mogućnost da se račun za grejanje ponovo plaća 12 meseci godišnje, što bi, prosečno, na nivou stana iznosilo oko 40 evra mesečno, a privatne kuće bi plaćale u proseku 27 evra.

,,Smanjili bismo pritisak i nezadovoljstvo građana, te učestalu odjavu usluge daljinskog grejanja. Svaka štednja i pravedna raspodela, u skladu sa potrošnjom i uštedama dovode do smanjenja tenzija i zadovoljnijih korisnika usluga. Najlakše je u zgradama gde postoje individualni kalorimetri i ulazni kalorimetar u podstanici, te se razlike u potrošnji i gubici mogu uočiti i korektno obračunati. Kako su računi za decembar, januar i februar neretko bili enormno visoki i udar na buxet potrošača, razmotrili smo mogućnost uplate grajanja tokom cele godine, a već dugo je prisutan reprogram dugova,“ zaključio je Marković.

Odbornik Jovan Lazić, poučen sopstvenim iskustvom, jer se merenje potrošnje mernim uređajima sprovodi više od tri godine, ne deli optimizam direktora komunalnog preduzeća. Uz uvažavanje stručnosti inženjera koji su je pripremili, Lazić tvrdi da je nova odluka morala biti jasnija i jezgrovita. Zbog nepovredivosti prava privatne svojine pojedini vlasnici stanova će nastaviti da se neracionalno ponašaju. Korisnici koji imaju delitelje ili kalorimetre mnogo manje troše, a najsavesniji kupci su često bili finansijski ugroženi jer su u nameri da uštede na grejanju, ulagali u stolariju, izolaciju, energetsku efikasnost. Manje situirani su bili odgovornije platiše, kaže Lazić. Njegov stav je da potrošnja toplotne energije više ne može i ne treba da se meri prema površini stana, ili kuće, korisnika. Nakon izmena i dopuna tarifnog sistema, destimulativni korektivni faktor 1,8 će naterati takve potrošače da kupe adekvatne merne uređaje i ne opterećuju više svoj budžet. Stav odbornika Lazića je da komunalno preduzeće mora da prihvati obavezu održavanja svih mernih uređaja svojih korisnika, što bi bio izraz poslovnosti, ali i garancija ispravnosti.

Predsednik opštine Zoran Jevtić smatra da su sve kritike, sugestije građana i odbornika produktivne, da mogu doneti pozitivne promene u poslovanju JKP “Drina“. ,,Nerad i probleme moramo saseći u korenu. Rukovodstvo opštine planira posetu JKP “Drina“ i Domu zdravlja Mali Zvornik, kako bi zastupnici lokalne samouprave kao osnivača uvidom u problematiku, opremljenost i poslovanje, lakše donosili odluke o pomoći, ili sankcionisanju propusta“, rekao je Jevtić, dodavši da se razmatra uvođenje biomase kao energenta, te opština konsultuje stručnu javnost, domaće i inostrane firme koje su primer dobre prakse, uspešne i specijalizovane za obnovljive izvore energije i dugoročno isplative energente.

Mr Milan Todorović koji predvodi odborničku grupu Demokratske stranke, nakon prerane smrti arhitekte Gorana Mišića, podržao je ove odluke i pravilnike JKP ,,Drina“, uz minimalne terminološke sugestije.

Miloš Milić, odbornik SPS, ocenio je da JKP ,,Drina“ ne može da pristupi kvalitetnijoj sanaciji putne infrastrukture, jer nije adekvatno tehnički opremljena za ovu delatnost. Milić preporučuje da se definišu potrebe lokalne samouprave, urade projekti, plan razvoja infrastrukture i preduzmu mere da se obezbedi kvalitetna oprema. Milić uočava da se vrši konstantna presija uticajnih činilaca na JKP ,,Drina“, od predsednika Saveta mesnih zajednica, do ostalih političara koji favorizuju svoje glasače na terenu, prilikom sanacije i izgradnje puteva.

Ovaj skupštinski saziv je minutom ćutanja ukazao dužno poštovanje preminulom odborniku Goranu Mišiću. Nakon saglasnosti nadležnih komisija, mandat je dodeljen odbornici Demokratske stranke Mirjani Petković, ekonomskom tehničaru iz Malog Zvornika.

Dosadašnjoj direktorici Biblioteke ,,17. septembar’’, Slavojki Spasenović, potvrđeno je poverenje imenovanjem na period od četiri godine.

Milan Todorović je istakao veliko medijsko interesovanje za arheološki lokalitet ,,Orlovine’’, nadomak Malog Zvornika, a zanimalo ga je koliko je lokalna samouprava opredelila novčanih sredstava i da li počinju novi radovi na rekonstrukciji ranovizantijskog kompleksa, čija gradnja odgovara vladavini cara Justinijana (527-565). Predsednik opštine Zoran Jevtić potvrdio je da je predviđeno pola miliona dinara, a prema najavama, radovi počinju u septembru.

Inicijativa za istraživanje potekla je od Dejana Pavića, prerano počivšeg profesora istorije iz Malog Zvornika koji je uspeo da zainteresuje opštinske vlasti da opredele novac za prva istraživanja arheološkog kulturnog nasleđa, u koja se uključio beogradski Filozofski fakultet.

Uočivši da pojedini odbornici, u žaru izlaganja svojih stavova za skupštinskom govornicom, koriste neprimerene izraze, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Borivoje Radić, zahteva da se sugrađani dosledno poštuju kao glasači koji su izabrali članove lokalnog parlamenta, te je zabranio korišćenje reči poput: kabadahije, siledžije, teroristi, dripci…

Skupština opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj u petak, usvojila je i Odluku o završnom računu budžeta za 2014. godinu. Prema rečima Dragice Stanković, rukovodioca Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti, opština je ostvarila budžetski suficit, nešto manji od 216 miliona dinara. Rashodi budžeta su oko 426 miliona, a prihodi nešto manji od 667 miliona dinara.

Višak prihoda nastaje zbog sredstava prenetih iz 2013. godine, u iznosu od oko 105 miliona i transfernih sredstava koje je Republika Srbija namenski prenela, u iznosu od oko 121 milion dinara, a koja nisu bila planirana. Rashodi su mahom usmereni za specijalizovane usluge, neophodne za saniranje posledica elementarnih nepogoda, bujičnih poplava, klizišta i odrona, u iznosu od oko 71 milion dinara. Između ostalog, kupljen je dugo očekivani nov rendgen aparat koji je do perioda probnog rada, na Đurđevdan, lokalnu samoupravu koštao oko šest miliona dinara, sa pratećim troškovima. Novac je ulagan i u kapitalne subvencije, poput rekonstrukcije i izgradnje vodovoda, od lokacije Krivi put do pilane ,,Novo Gučevo“ (,,Gučevo sistem“), druge faze izgradnje obaloutvrde na desnoj obali Drine, izgradnju objekta vatrogasno-spasilačke jedinice, te izradu projekta za izgradnju vodovoda Donja Trešnjica-Amajić-Culine-Čitluk, što iznosi nešto manje od 15 miliona dinara.

Predsednik odborničke grupe ,,Ivica Dačić – SPS“ Dragan Bogićević je konstatovao da će usvajanje završnog računa budžeta biti potvrda da je on tokom predsedničkog mandata uspešno radio.

Reagujući na zaključak prethodnika, predsednik opštine Zoran Jevtić ističe da se ne slaže sa Bogićevićevom tvrdnjom jer su cene usluga za korišćenje građevinskih mašina u ovoj godini prepolovljene što donosi brojne uštede i mogućnosti da mnogo više bude urađeno. ,,Suficit je značajan i pokušavamo da taj novac usmerimo u interesu građana kao sredstva politike razvoja, otvaranje novih proizvodnih pogona i zanatskih radnji, ali se i pripremamo za izgradnju nove kotlarnice i izbor adekvatnog energenta. Sve smo bliži ispunjenju obećanja da ćemo otkupiti poslovni prostor ,,Srboleka“, u centru Malog Zvornika, a ishod pregovora za kupovinu objekata servisa “DMB“ za sada je neizvesan“, kazao je Jevtić

On se još jednom osvrnuo na angažovanje privrednog društva za geodeziju „Geodet DB“, za čije angažovanje je u 2014. godini plaćeno više od osam miliona dinara, a ulaganja u geodetske usluge su sada četiri i po puta niže. Opština je prilikom izbora novog izvršioca snizila kriterijume, u pogledu materijalno-tehničke opremljenosti, jer je „Geodet DB“ ranije bio jedini ponuđač, upravo zbog činjenice da se insistiralo na previsokim standardima, naročito na broju zaposlenih, opremljenosti vozilima, plovilima i soficistiranim geodetskim uređajima, odnosno tehničkim i kadrovskim kapacitetom iznad potrebnog.

Geodetski radovi u protekloj godini su, prema rečima Bogićevića, bili legalni, u skladu sa zahtevima struke i on će ubrzo priložiti dokaze da u njegovim aktivnostima i angažovanju privrednog društva za geodeziju „Geodet DB“ nema krivične odgovornosti. Bogićević tvrdi da novoizabrana firma Privredno društvo GRADCOOP d.o.o Umka-Beograd, koja je dobila posao za rad građevinskih mašina, odnosno iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa operaterom, nije poslala na teren u Mali Zvornik materijalno tehnička sredstva, mašine i opremu koje je navela u ponudi.

Lokalni parlament je usvojio brojne godišnje izveštaje udruženja i organizacija za proteklu 2014. godinu, Udruženja penzionera, OO SUBNOR, Lovačkog udruženja ,,Crni vrh“, Društva pčelara ,,Matica“, izveštaj za 2014. godinu, ali i Plan rada Crvenog krsta za 2015.

Odbornica Vera Aleksić prenela je zahtev predstavnika Srpske radikalne stranke da se “Ravnogorski pokret“ ravnopravno uvrsti u spisak udruženja sa finansijskom podrškom opštine, budući da je SUBNOR decenijama zastupljen.

Posebnom Odlukom o budžetskom fondu za građevinsko zemljište, puteve i komunalne delatnosti opštine Mali Zvornik, osnovan je fond za finansiranje programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnji i održavanju puteva, finansiranju izgradnje, održavanju komunalne i druge infrastrukture od opšteg i javnog interesa na području opštine Mali Zvornik. Osnivanje sveobuhvatnog Budžetskog fonda stavilo je van snage staru odluku iz juna 1997. godine.

Urednik i novinar: Dalibor Krstić

Foto: Dalibor Krstić (Nikon Coolpix L23)

Izvor: http://www.malizvornik.info/


stihl-baner-2

Оставите одговор

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas