Od 1.aprila obavezna registracija za sve mopede

U poslednje dve godine sve su češće promene zakona koje se tiču nas koji vozimo i redovno registrujemo motocikle. Poslednje promene zakona drastično utiču na prolaznost tehničkog pregleda. Od ove godine najveći udar doživeće vlasnici mopeda za koje će godišnja registracija postati obavezna od 1. aprila!

Ovaj tekst posvetićemo najslabijoj klasi motocikala to jest mopedima.

Od 1. aprila 2019. godine obavezna je registracija za sve mopede, to jest prestaje važenje trajne registracije! Znači svi mopedi od ove godine moraju da idu na tehnički pregled i da budu registovani. Posle registracije mopedi će dobiti žute tablice i moraće svake godine da se registruju.

Velika promena zadesiće vlasnike Tomos motocikala, u prvom redu modela APN, ATX i drugih koji su do sad potpadali u kategoriju mopeda ili bicikala sa motorom. Po novoj kategorizaciji na primer modeli Tomos APN4, APN6, ATX, BT, Aprilia RS50 i drugi motocikli, to jest oni mopedi koji prelaze 45 Km/h moćiće da se voze samo sa položenom A1 kategorijom.

Preregistracija u drugu kategoriju moraće da se uradi iz razloga što proizvođač ne može da izda potvrdu da se ova vozila ne kreću brzinom manjom od 45 km/h. Na tehničkom pregledu moguće je dobiti potvrdu o maksimalnoj brzini koju motocikl može da razvije, ali većina mopeda prelazi 45 km/h, te neće zadovoljiti kriterijume AM kategorije.

Druga stvar na koju moraju da obrate pažnju svi vlasnici dosadašnjih mopeda ili bicikala sa motorom je to da će tehnički pregled proći samo 100% ispravni motocikli. Šta to znači? To znači da svi sklopovi moraju funkcionisati besprekorno. Počev od kočnica, svetala, sirene, svetla koje osvetljava registarsku tablicu.

Zatim, svi mopedi moraju posedovati brzinomer i odometar koji je homologovan! Čak iako vozila u originalnom izvornom stanju nisu posedovala brzinomer, on mora naknadno biti ugrađen.

Takođe, sva vozila moraju biti u fabričkom stanju. Lica zaposlena na tehničkom pregledu u svojoj bazi podataka imaju slike gotovo svih motocikala i mopeda. Ukoliko neke prepravke na motociklu odstupaju od originalnih, vozilo neće proći tehnički pregled. Vozilo na kojem su izvršene prepravke može da prođe tehnički pregled ukoliko su te prepravke atestirane i poseduju dokumentaciju o atestu.

Takođe sva svetla moraju biti homologovana. Na svakom faru i zadnjem svetlu treba da stoji oznaka koja označava da je svetlosna grupa prošla homologaciju.

Vozila koja se registruju na “male” to jest žute tablice mogu da se voze sa AM vozačkom kategorijom. Da bi se vozilo registovalo kao moped potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača da vozilo ne razvija veću maksimalnu brzinu od 45 km/h.

Ukoliko planirate da zavarate osoblje na tehničkom pregledu tako što ćete staviti razne blokade koje ne dozvoljavaju maksimalnu isporuku snage pa da ih naknadno skinete, ni to vam nije preporučljivo. Saobraćajna policija će uskoro dobiti uređaje (valjke) sa kojim će moći na licu mesta da izmere maksimalnu brzinu vašeg mopeda. Ukoliko saobraćajna policija konstatuje da vaš moped ima veću maksimalnu brzinu od 45 km/h, automatski će vas isključiti iz saobraćaja i podneti prekršajnu prijavu. Ukoliko ne posedujete A1 kategoriju smatraće se da ste upravljali vozilom bez odgovarajuće kategorije, a za taj prekršaj kazne su drakonske.

Ovaj zakon usvojen je 22.03.2018. godine i budući da je isteklo godinu dana od njegovog usvajanja, stupiće na snagu od 1. aprila ove godine. Prema tom zakonu, obavezna je registracija za sve mopede od 1. aprila! Skrećemo vam pažnju na to, da ne biste dospeli u neželjene probleme.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas