Obratio se načelnik Gradske uprave – kazne od 5 do 300 hiljada

Obaveštavaju se građani grada Loznice, da će Komunalna inspekcija i Komunalna milicija Grada Loznice, u postupku sprovođenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) i Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, vršiti intenzivan nadzor u pogledu poštovanja mera propisanih navedenim aktima, odnosno sprovođenjem mera lične zaštite, a posebno mera – obaveznog nošenja zaštitne maske i održavanje međusobnog rastojanja od 1.5 m.

UPOZORAVAJU SE pravna lica i preduzetnici da poštuju propisane mere lične zaštite, kako bi izbegli mere kažnjavanja, a na prvom mestu sačuvali svoje zdravlje i živote i svojih najmilijih. Posebno napominjeno da se u skladu sa odredbom člana 9v Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 u periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine (kada će se Republički Krizni štab ponovo sastati i odlučiti o daljim merama), radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću (izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane), ograničava tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

U vršenju nadzora, Komunalna inspekcija i Komunalna milicija imaju ovlašćenja da :
– Izdaju prekršajni nalog,
– Podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev za pokretanje
prekršajnog postupka,
– Da obaveste drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.

U slučaju nepostupanja u skladu sa merama donetim od strane Vlade Republike Srbije,
Komunalna inspekcija i Komunalna milicija će postupati u skladu sa kaznenim merama
propisanim važećim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a prekršajne
novčane kazne su sledeće: 300.000 dinara za pravna lica, 150.000 dinara za preduzetnike i
50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno 5.000 dinara za fizičko lice.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE Vladimir Radojčić

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas