Obaveštenje za javnost u vezi sa navodnim aktivnostima kompanije Rio Tinto u Srbiji

Predstavnici udruženja „Ekološki ustanak“ danas su u javnost izneli niz netačnih izjava o aktivnostima kompanije Rio Tinto u Srbiji, a u vezi sa Projektom „Jadar“.

Ovakvi istupi predstavljaju nastavak tendencije iznošenja netačnih i neosnovanih tvrdnji o našoj kompaniji koje su preneli mediji.

Razumemo da se Republika Srbija trenutno nalazi u predizbornom ciklusu i da su takve izjave pre svega motivisane političkim ambicijama, a ne istinskom željom da se upusti u otvorenu i konstruktivnu diskusiju o projektu.

Kao primer, Ekološki ustanak je naveo da je u septembru ove godine učestvovao u potpisivanju Pisma o namerama između Vlade Srbije i Evropske unije. Ta tvrdnja je netačna. Rio Tinto nije bio potpisnik tog dokumenta.

Poštujemo odluku Vlade Republike Srbije iz januara 2022. godine, i sve naše aktivnosti su u skladu sa pravnim statusom naše kompanije. Ipak, i dalje verujemo u Projekat „Jadar“, u to da se jadarit može bezbedno i odgovorno eksploatisati i prerađivati i da može značajno doprineti ekonomiji Srbije i transformaciji celokupne srpske industrije.

Još uvek ima mnogo dezinformacija o projektu. Na raspolaganju smo da otvoreno razgovaramo sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji kako bi u potpunosti razumele projekat, mere predviđene za zaštitu životne sredine i koristi koje bi mogao doneti. Međutim, takav dijalog je moguć samo sa onima koji zaista žele da razgovaraju sa nama. Debata o Jadru je u interesu svih. Sve ostalo je samo pokušaj privlačenja medijske pažnje u kome nećemo učestvovati.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas