Obaveštenje za javnost povodom netačnih informacija o Projektu „Jadar“

U javnosti su se pojavile informacije koje nedavne izmene Zakona o planiranju i izgradnji dovode u vezu sa planovima za nastavak realizacije projekta „Jadar“.

Ovim putem obaveštavamo zainteresovanu javnost da su takvi navodi u potpunosti netačni, budući da Projekat „Jadar“ ne poseduje zemljište koje bi bilo predmet odredbi pomenutog zakona koje se odnose na ukidanje naknade za konverziju zemljišta.

Trenutno završavamo procese otkupa zemljišta za koje su pregovori započeti pre nego što je Prostorni plan područja posebne namene za Projekat „Jadar“ prestao da važi u januaru 2022. godine. Aktivnosti u vezi sa procesom otkupa novog zemljišta se ne sprovode, iako predstavnici lokalne zajednice i dalje pokazuju interes za nastavak tog procesa. Otkup zemljišta sprovodimo sa ciljem da obezbedimo da obe strane ostvare koristi od ovog procesa i da vlasnici zemljišta imaju isti ili bolji kvalitet života i rada u poređenju sa onim pre selidbe.

Kroz redovnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, pre odluke Vlade Srbije oprestanku važenja Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“, 96% domaćinstava (50 od ukupno 52) u centralnom području projekta je dobrovoljno prodalo svoju imovinu. U toku procesa relokacije pružili smo podršku onima koji su prodali svoju imovinu i nastavljamo da to činimo kako bismo osigurali da se njihova sredstva za život održe i po mogućnosti poboljšaju. Sve procene imovine izvršene su u skladu sa globalnim standardima Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Aktivnosti koje trenutno sprovodimo su deo prethodno preuzetih obaveza u vezi sa završetkom internih studija i nisu u suprotnosti sa odlukom Vlade Srbije o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju Projekta „Jadar“.

Tokom rada na Projektu „Jadar“, uvek smo poslovali u skladu sa zakonima Republike Srbije, i to činimo i danas. Nakon što su stavljeni van snage akti za realizaciju projekta, javnost smo obavestili da ćemo u svojstvu vlasnika zemljišta nastaviti da ispunjavamo sve preuzete obaveze prema zajednici, dobavljačima i našim zaposlenima. Mnogo je dezinformacija o kompaniji Rio Tinto i Projektu „Jadar“. Važno je da javnost bude upoznata sa istinitim činjenicama, kako bi na osnovu njih mogla da formira stav i mišljenje.

Pozivamo sve zainteresovane strane da se obrate kompaniji Rio Sava Exploration za sva dodatna i pitanja, informacije i objašnjenja.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas