Nova otkrića na lokalitetu Paulje

Pronađena raskošna bronzana ogrlica sa privescima, nakit kakav do sad nije bio karakterističan za Paulje

Fokus ovogodišnjeg istraživanja na lokalitetu Paulje, prvi put je osim arheoloških iskopavanja čuvene nekropole pod humkama iz bronzanog doba, bio na ostacima pripadajućeg naselja. Upravo je zbog činjenice da su osim nekropola detektovani i ostaci naselja ovo nalazište jedinstveno i značajno. Naselje je otkriveno pre nekoliko godina snimanjem šireg područja lokaliteta modernim arheološkim i geološkim tehnikama, lidar i geomagnetom.
Manje iskopavanje koje je rađeno ove godine južno do nekropole otkrilo je postojanje stambenih objekata, ali i otpadne jame iz više vremenskih perioda. Prema preliminarnim rezultatima, otkrivene su barem tri stambene jedinice koje po materijalnoj kulturi odgovaraju razvijenom bronzanom dobu. Dve su poluzemuničkog tipa, sa nekoliko ukopanih većih kružnih prostorija, dok je treća nadzemna kuća, očuvana samo u donjim partijama, a sigurno je imala nadzemne zidove od pletera i lepa, kao i pravougaonu osnovu.
Istovremeno je nastavljeno sa arheološkim iskopavanjem nekropole Paulje, i u humci označenoj brojem 44 otkrivena je perfektno očuvana bronzana, raskošno ukrašena ogrlica u obliku obruča sa pripadajućim naočarastim privescima, kakve do sada nisu bile poznate sa nekropole Paulje. Zanimljivo je da se slični setovi nakita javljaju u grobovima u dolini Zapadne Morave i na levoj obali Drine.
Paulje su kao arheološki lokalitet evidentirane još u 19. veku, a savremena istraživanja počela su u 20. i nastavljena su u 21. veku. U dolini Jadra arheolozi Muzeja Jadra su otkrili prvo naselje u severozapadnoj Srbiji iz bronzanog doba sa poluukopanim stambenim objektima koji sadrže brojne nalaze pokretnog materijala među kojima se izdvaja nekoliko luksuznih predmeta. Ovaj lokalitet je najveći u Srbiji po broju humki i po prostoru koji zauzima, a da nije bilo lidar snimka područje na kojem se nalazilo naselje bi bilo izazovno definisati. Do ovog značajnog otkrića došlo se tokom izvođenja zaštitnih arheoloških istraživanja koja u Pauljama izvode arheolozi muzeja Jadra iz Loznice u saradnji sa stručnjacima Arheološkog instituta iz Beograda i uz finansijsku podršku kompanije Rio Tinto. Od 2010. godine ustanova ostvaruje saradnju sa kompanijom Rio Sava, odnosno rudarsko geološkom grupom Rio Tinto koja je do 2015. godine novčano podržala istraživanje dvanaest humki, a od 2018. godine je direktni finansijer zaštitnih istraživanja koja se obavljaju na tom terenu.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas